anadoluverumelimedya.com

İthal beslenmeyle nereye kadar!

Reklam alanı

Süleyman YURDDAŞER / Ziraat Yük. Müh.

Reklam alanı

Son günlerde basına yansıdığına göre; ana gıdamızı oluşturan, bazı tahıllar ve kırmızı et ihtiyacımızın karşılanması için tahıl, kırmızı et ve canlı hayvan ithal edileceğini açıkladı sayın hükümetimiz. Buna göre:

Buğday: 750.000 ton,

Arpa: 700.000 ton,

Mısır: 700.000 ton,

Pirinç: 100.000 ton,

Et ihtiyacı için:

Büyük baş canlı hayvan: 500.000 baş,

Küçük baş canlı hayvan: 470.000 baş,

Büyük baş karkas et: 75.000 ton,

Çeyrek karkas: 20.000 ton.

MİLLİ TARIM PROJESİ’NE NE OLDU?

Bu da gösteriyor ki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti vatandaşlarını ithal gıda ile besleyecek.

Tarım Bakanlığı 2016 yılı Aralık ayında, Milli Tarım Projesi diye bir proje yayınlamış, havza bazında ve ürüne göre üretim için destek verileceğini açıklamıştı. Projeyi incelediğimizde Türkiye gerçeklerine uymayan birçok madde görmüş ve bu projenin milli olamayacağını, Türk tarımının gelişmesine bir katkısının olamayacağını söylemiş ve yazmıştık. Nedeni ise yukarıda söylediğim gibi, pratiğe uymayan birçok unsur içeriyordu. Ayrıca proje yayınlanır yayınlanmaz 400.000 baş kasaplık canlı hayvan izni verilmişti.

Şimdi son verilen ithal izinlerinin maliyetinden başlayarak biraz irdeleyecek olursak.

Buğday: 750.000×250 $= 187.500.000 $

Arpa: 700.000×200 $= 140.000.000 $

Mısır: 750.000×300 $= 225.000.000 $

Pirinç: 100.000×700 $= 70.000.000 $

Büyük baş canlı hayvan: 500.000×2.000 $= 1.000.000.000 $

Küçük baş Canlı hayvan: 470.000×280 $= 131.600.000 $

Büyük baş karkas et: 75.000×4.000 $= 300.000.000 $

Çeyrek karkas: 20.000×550 $=11.000.000 $

Toplam = 2.065.100.000 $ (Yani, iki milyar atmışbeşmilyon yüz bin dolar.)

YABANCI ÜRETİCİYE DESTEK

Görüldüğü gibi, bu gıda maddelerinin dış alımı için ödenecek tutar, yaklaşık iki milyar yüz milyon dolardır. Yani bu ürünleri üreten ülke çiftçilerine bu kadar destek verecek demektir, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti.

Bu gün ülkemizde % 20’lere varan işsizliğe çareler arayıp, projeler yapılırken, ithal edilecek ürünlerin tamamı Türkiye’de yetiştirme olanağı varken ve ayrıca tarım arazilerinin 40 milyon hektarı tarım dışı kalmışken; bu kadar tarım ürünü ithaline karar vermenin mantığı nedir?

Bana göre, ithal için yabancı ülkelere ödenecek meblağ büyük bir sermayedir ve içerde üretimi destek için kullanılması halinde, işsizliği % 5-10 oranında aşağı çekebilir potansiyeldedir.

Bununla birlikte, bu kadar büyük miktarlarda dış alım yapılacağının önceden açıklanması, dünyada bu ürünlerin fiyatlarını yükseltecek ve pahalıya mal olacaklardır. Bunu spekülatörlerin önünü kesmek için yapılıyor savı doğru değildir.

aydınlık

Reklam alanı
About armadmin 9243 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.