anadoluverumelimedya.com

Size ölmeyi emrediyorum

Nevra Ölçer / Anadolu ve Rumeli Medya

Reklam alanı

Nereden başlasam?

Hayretle, hatta olağanüstü hayretle görüyorum ki, Çanakkale ruhu anlaşılamamış bazı yerlerde.

Çanakkale bir ulusun varolma çığlığıdır.

Zayıf düşen bir imparatorluğun savaşları kazanma gücünü yitirmesinden dolayı büyük devletler tarafından parçalanma isteğine karşı verdiği mücadeledir.

Yok olmamaya karşı topyekun verilen bir savaştır.

Balkan Savaşlarında korkunç bir yenilgi alıp dağılan bir ordunun arkasından, tarih sahnesine, Türk tarihi sahnesine, güneş gibi doğan Büyük Atatürk ve arkadaşlarının başarı ile sonuçlanan efsanevi mücadelesidir.

Çanakkale cephesinde , bu cephe için kurulan 5. Ordu, ve bu ordunun başına getirilen Alman Mareşal Liman von Sanders’in, 25 Nisan 1915 sabahı, saat 5’te yapılan İngiliz ve Fransız ordu ve donanma kuvvetlerinin yaptığı çıkarma esnasında ve gün boyunca, saldırıyı Saros bölgesinden beklemesi nedeni ile Arıburnu-Kabatepe bölgesinde bulunmadığı bir zaman diliminde, yedek tümen komutanı Mustafa Kemal’in yanına aldığı öncü birlikle saldırı bölgesine hareketi ve orada serbest bir şekilde tepelere tırmanmakta olan, kendisinden çok fazla miktarda düşmanı durdurması ile tarihte bir kilometre taşının oluştuğu bir durumdan bahsediyoruz.

Bu düşman orada, o gün Mustafa Kemal tarafından durdurulmasa idi, şu anda Kanal Çanakkale’yi yapmak istedikleri güzergahtan devam edip Marmara Denizi’ne geçecek ve o savaş orada, o gün Osmanlı İmparatorluğu’nun sona ermesi ile bitecekti.

Yanındaki öncü birlikle oraya hareket eden Mustafa Kemal’in “Size ölmeyi emrediyorum” dediği an, bu andır, bu lafın söylenmesine neden olan şartlar da bu şartlardır. Cephedeki bir komutanın bu şartlarda birliği ile ölümü göze almasından daha büyük bir vatan sevgisi ve fedakarlık ve yüksek karakter ölçüsü yoktur.

Bir kişinin vatan sevgisi, onun vatanına kendi gücü dahilinde verebileceği en fazla şeyi vermesi ile ölçülür.

Bu bir asker için hayatı, çok zengin bir adam için bütün serveti, bir doktor için savaşta her gün kurtardığı sayısız hayat, bir öğretmen için gece gündüz demeden verdiği eğitim mücadelesidir.

Kendi sahip olduğu şeyin en fazlasını ülkesine verendir ülkesini seven.

Diğer her şey lafı güzaftır.

About armadmin 9322 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.