anadoluverumelimedya.com

Cehaletin sınırı

Nevra Ölçer / Anadolu ve Rumeli Medya

Reklam alanı

Selanik..

Evet, Selanik..

Bu şehir size neleri anımsatıyor?

1430 yılında 2. Murat tarafından fethedildi. Vardar Yenicesi’nden Türkler getirilerek iskan ettirildi. Hem yerleşim hem de yapılaşma ile Türkleştirildi.*

Balkanlarda fethedilen her diğer şehir gibi.

Osmanlı’nın Balkanlarda fethettiği topraklardaki ayaklanma hareketlerinin yoğun olduğu bir bölgeydi.

3. Ordu merkezi Manastır’da idi. Ordunun olduğu yerlerde askeri eğitim kurumları da bulunmakta idi.

Ordu için hayati önem taşıyan subay eğitim kurumlarının bulunduğu bu iki şehirde Kurtuluş Savaşı’mızı yapan kadrolar yetişti. Çanakkale ve Milli Mücadele komutanları çoğunlukla 1900-1907 mezunları arasından çıkmıştır. Bu da Süleyman Paşa’nın askeri okullarda yaptığı iyileştirme hareketlerinin muhteşem bir sonucu olmuştur.

Mustafa Kemal askeri ortaokulu Selanik’te, askeri liseyi ise Manastır’da tamamlamıştır.

Eğitimin yüksek olduğu bölgelerde ülke, vatan düşünceleri daha önce filizlenmiş, istibdat idaresine karşı mücadelenin en başarılı olduğu İttihat ve Terakki Selanik Şubesi padişahın yanında bir meclis olması gerektiğini ve tek kişinin yönetiminin ülkeyi getirdiği hali görerek 1. Meşrutiyet’in ilan edilmesinde öncü mücadeleci grup olmuştur.

Selanik tek bir silah atılmadan düşmana teslim edildiğinde Türkler çok zor şartlar içinde her şeylerini terk ederek Anadolu’ya göç etmek durumunda kalmışlardır. Bu perişan bir şekilde İstanbul’a varmayı başaranların arasında Mustafa Kemal’in annesi ve kızkardeşi de vardır.

Bütün bunlar böyleyken, birileri Selanik göçmenlerine “onlar Yunanlı” şeklinde bir şey söylemek kendini bilmezliğinde bulunmuş.

Yunanlı Yunanlıdır, İngiliz İngilizdir, Rus da Rus’tur. Herkes biryerlidir. Herkese saygımız var. Ama Türklere Yunanlı derseniz, bu sınırsız cehalet değilse nedir?

Bunu söyleyen, Türk’e Türk demeyen, kendisi nedir, onu da bilmek istediğimi söyleyemem.

*turktarihim.com/selanikin-fethi.html

 

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.