anadoluverumelimedya.com

CHP, Bosna Hersek’ten sıfır gümrükle ithalatı eleştirdi

Bosna Hersek’ten ithal edilen ürünlerde gümrük vergisinin sıfırlanmasını sert bir şekilde eleştiren CHP’li Gürer, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Gürer, “Kim domuz, at, eşek katır veya bardo sakatatı ithal edip hangi gıdada kullanacaktır?” dedi.

Bosna Hersek’ten ithal edilen ürünlerde gümrük vergisinin sıfırlanması tartışma yarattı. CHP, bardo hayvan sakatatı için hükümetin Bosna Hersek’ten ithalatın gümrük vergisini sıfırladığını savunup, kararı “Bu işin altında bir bit yeniği var” diye eleştirdi.

Reklam alanı

CHP’DEN TEPKİ: BU İŞİN ALTINDA BİR BİT YENİĞİ VAR

Bu karar tepkileri de dile getirdi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de konuyu TBMM gündemine taşıdı. Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Gözünüz aydın, ülkede büyük eksikliği hissedilen bardo hayvan sakatatı için hükümet Bosna-Hersek’ten ithalatın gümrük vergisini sıfırladı. Ülkede onca sorun varken AKP Hükümeti 2 bin tona kadar olan sığır, domuz, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatlarının gümrük vergisini sıfırladı. Nişasta bazlı şurup, ayçiçek tohumu, aspir ve pamuk tohumu yağları gümrüklerde Bosna Hersek için sıfırlandı. Bu işin altında bir bit yeniği var. Kim domuz, at, eşek katır veya bardo sakatatı ithal edip hangi gıdada kullanacaktır? Bilmeyenler için bardo, erkek atı ile dişi eşekten meydana gelen katırın diğer farklı bir türüdür.”

BAKANLIK: İTHALATIN YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

Konuya ilişkin tartışma ve tepkiler üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Söz konusu kararın, Bosna Hersek menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarını düzenlediğini vurgulayan Bakanlık, açıklamasında şu görüşleri ifade etti:

“Tarife Kontenjanı düzenlemesinde, ithal edilecek ürünler dörtlü olarak sınıflandırıldıklarında, birden fazla ürün aynı grup içinde yer alabilmektedir. Bu Karar’daki 02.06 Gümrük Tarife Pozisyonunun, 2018 yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki karşılığı ‘Sığır, Domuz, Koyun, Keçi, At, Eşek, Katır veya Bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)’ olarak tanımlandığı için listede bu şekilde yer almıştır.

Ancak söz konusu karar kapsamında ithalatın gerçekleştirilmesi, Bakanlığımız mevzuatının imkân verdiği ölçüde gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla listede yer alan ‘sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatları’nın, ülkemiz mevzuat kapsamında oluşturulmuş ülke/işletme listeleri ve sağlık/teknik şartları belirleyen düzenlemeler bulunmadığından ithalatının yapılması mümkün değildir.”

“NBŞ İTHALATINA SINIRLAMA SÖZ KONUSU”

Karar kapsamında NBŞ’ye ithalat kapılarının açıldığına dair kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük iddialar da dile getirildiğini kaydeden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“NBŞ kotasının % 10’dan % 5’e düşürülmesi sonrası ortaya çıkan kota fazlası, kamu fabrikalarını elinde bulunduran Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye aktarılmıştır. Böylelikle bir taraftan NBŞ tüketimi sınırlandırılırken, diğer taraftan pancar şekeri üretimi yaklaşık 140 bin ton artırılmıştır. Pancar şekerinde sağlanan bu artış sonucunda, ülkemiz çiftçisi yaklaşık 1 milyon ton daha fazla pancar üretecektir. Bunun yanı sıra, NBŞ ve pancar şekeri ithalatında bugüne kadar uygulanan gümrük vergisi tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ve mevcut uygulama aynen devam etmektedir.

Bu karar ile de, 2003 yılı Temmuz ayından itibaren dost ve kardeş ülke Bosna Hersek ile yapılan Serbest Ticaret Antlaşması kapsamında, sıfır gümrük ile yapılabilen NBŞ ithalatına sınırlama getirilmiş ve 20 bin tonla sınırlandırılmıştır. Böylece belirlenen sınırın üzerindeki ithalatlar için %135 gümrük vergisi uygulanacaktır. Dolayısıyla NBŞ ithalatını artıracak şekilde Bosna Hersek’e izin verildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine NBŞ ithalatına sınırlama söz konusudur.”

yeniçağ

About armadmin 9321 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.