anadoluverumelimedya.com

48 CHP’li vekilden ortak ‘Tüzük Kurultayı’ açıklaması

Ortak açıklamada, demokratik bir Türkiye’yi var etmek için tek yolun demokratik bir CHP olduğuna vurgu yapılarak, “Demokratik bir CHP’nin var olmasının ön şartı da ‘sözün ve kararın’ üyenin olduğu bir tüzüktür. Biz bu bildiride imzası olan milletvekilleri ve PM üyeleri olarak bu çerçevede, örgütümüzün sesi olmaya, demokratik tüzük, demokratik CHP, demokratik Türkiye mücadelesini vermeye devam edeceğiz” denildi.

Reklam alanı

İşte 48 CHP milletcvekilinin o ortak açıklamasının tam metni;

“ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

DEMOKRATİK TÜZÜK, DEMOKRATİK CHP, DEMOKRATİK TÜRKİYE İSTİYORUZ

Değerli Basın Mensupları,

Partimiz 9-10 Mart tarihlerinde Tüzük Kurultayı’nı gerçekleştirecektir. Ülkemiz Saray Rejimi’nin baskıcı, faşizan, Cumhuriyetin tüm değerlerine saldıran siyaseti sonucunda bir demokrasi yıkımıyla karşı karşıyadır. Buna karşı toplumun katılımıyla, Cumhuriyet değerlerine yapılan saldırıya cepheden karşı çıkan bir siyasi anlayışla, katılımcı demokrasiyi yüceltmek, tarihsel olarak bu değerlerin öncüsü Cumhuriyet Halk Parti’sinin sorumluluğudur. Bu tarihsel sorumluluk ışığında Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu demokrasi mücadelesinin daha etkin verilebilmesi, geçmişte yapılmış olan hataların tekrarına engel olabilmek için partimizin yapacağı herhangi bir tüzük değişikliğinin bu hususları mutlaka göz önüne alması gerekmektedir.

Ancak, maalesef Tüzük Kurultayı’na giderken süreç de önerilen taslak da ülkemizin demokrasi mücadelesinin ihtiyaç duyduğu adımları da örgütümüzün demokratikleşme beklentilerini de dikkate almamıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi, kendisine oy veren milyonların ve üyelerinin partisidir, tüm Türkiye’nin umududur. Partinin tüzüğü de dahil olmak üzere, bütün temel karar süreçlerinde etkin olmak, parti üyelerimizin sorumluluğu ve demokratik hakkıdır.

Değerli üyelerimiz ve örgütümüz,

Bu parti hepimizin! Bu partiye ve onun demokrasi geleneğine sahip çıkma sorumluluğu da hepimize ait.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, sizlerin temsilcileri olarak üyesine ve örgütüne inanmayan, onun iradesini yadsıyan bir anlayışın partimize dayatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüzüğümüzün demokratik bir şekilde oluşması için mücadele vermek, Cumhuriyet Halk Partililer’in iradesine ve söz hakkına sahip çıkmak konusunda kararlıyız.

Bu çerçevede, demokratik bir Türkiye için ihtiyaç duyulan demokratik CHP’nin demokratik tüzüğünün aşağıdaki ilkelere dayandırılması gerekliliğini tüm üyelerimizle, örgütümüzle ve parti yetkililerimizle paylaşıyoruz:

1. Partinin asıl sahibinin üyeleri olduğu gerçeği ışığında, üyeleri arasında ayrım yapmaksızın tüzüğün tüm üyelerimizin hak ve hukukunu mutlaka koruması sağlanmalıdır.

2. Tüzük değişikliği ile üyelerimiz partinin her düzeyde adaylarını belirleme konusunda söz sahibi kılınmalıdır.

3. Partimizin yürütme organı olan Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) tamamı örgüt iradesinin yansıması olan ve partinin Kurultaydan sonraki en yüksek karar organı olan Parti Meclisi tarafından seçilmelidir.

4. Üyelerimizin ve örgütümüzün Parti Meclisi’nde gerçek ve etkin temsilini sağlamak için Parti Meclisi üye sayısı 80’e çıkartılmalı; il Başkanlarımız veya il kongrelerinden seçilerek gelecek örgüt temsilcilerinin Parti Meclisi’ne doğal üye olarak katılması ile bütün il örgütlerimizin temsilde adalet ilkesi doğrultusunda Partimizin karar organında söz sahibi olması sağlanmalıdır.

5. Partimizin adayları, Siyasi Partiler Yasası’nın yüzde 5 kontenjan sınırlaması dışında, genel ve yerel seçimlerde üyelerin katılımıyla gerçekleşecek önseçimle belirlenmelidir.

6. Kadınların ve gençlerin siyasette etkin temsili ve katılımını sağlayacak ilerici düzenlemeler yapılmalı, gençlik kotası yaş sınırı 30 olarak kalmalıdır.

7. Kurultayımız yalnızca Parti Meclisi ve Genel Başkan seçimine indirgenmemeli; partimizin programının, siyasetinin belirlendiği en yüksek organ olarak işletilmelidir.

Tüzük Kurultayı sürecinde, partililerimize dayatılan, üyelerimizi ve örgütümüzü hiçe sayan anti-demokratik anlayışa karşı biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak üyelerimizi, örgütlerimizi, parti emekçilerini, yani partimizin asıl sahiplerini partimizin kuruluş felsefesinden ve tarihsel köklerinden koparılmasına izin vermeden, tüm tarihsel birikimine, demokratik geleneğine ve kendi söz haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki;

Demokratik bir Türkiye’yi var etmek için tek yol demokratik bir CHP’dir.

Demokratik bir CHP’nin var olmasının ön şartı da “sözün ve kararın” üyenin olduğu bir tüzüktür.

Biz bu bildiride imzası olan milletvekilleri ve PM üyeleri olarak bu çerçevede, örgütümüzün sesi olmaya, DEMOKRATİK TÜZÜK, DEMOKRATİK CHP, DEMOKRATİK TÜRKİYE mücadelesini vermeye devam edeceğiz.

İMZASI OLAN MİLLETVEKİLLERİ

1-Yakup AKKAYA

İstanbul Milletvekili

2-Zeynep ALTIOK

İzmir Milletvekili

3-Mustafa Ali BALBAY

İzmir Milletvekili

4-Metin Lütfi BAYDAR

Aydın Milletvekili

5-Tacettin BAYIR

İzmir Milletvekili

6-Bülent Yener BEKTAŞOĞLU

Giresun Milletvekili

7-Tur YILDIZ BİÇER

Manisa Milletvekili

8-Erdin BİRCAN

Edirne Milletvekili

9-Mustafa Hüsnü BOZKURT

Konya Milletvekili

10-Selin SAYEK BÖKE

İzmir Milletvekili

11-İlhan CİHANER

İstanbul Milletvekili

12-Hüseyin ÇAMAK

Mersin Milletvekili

13-Dursun ÇİÇEK

İstanbul Milletvekili

14-Mevlüt DUDU

Hatay Milletvekili

15-Eren ERDEM

İstanbul Milletvekili

16-Gürsel EROL

Tunceli Milletvekili

17-Vecdi GÜNDOĞDU

Kırklareli Milletvekili

18-Namık HAVUTÇA

Balıkesir Milletvekili

19-Muharrem İNCE

Yalova Milletvekili

20-Ceyhun İRGİL

Bursa Milletvekili

21-Niyazi Nefi KARA

Antalya Milletvekili

22-Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU

Bursa Milletvekili

23-Devrim KÖK

Antalya Milletvekili

24-Emre KÖPRÜLÜ

Tekirdağ Milletvekili

25-Serdal KUYUCUOĞLU

Mersin Milletvekili

26-Mazlum NURLU

Manisa Milletvekili

27-Bülent ÖZ

Çanakkale Milletvekili

28-Tanju ÖZCAN

Bolu Milletvekili

29-Ali ÖZCAN

İstanbul Milletvekili

30-Haluk PEKŞEN

Trabzon Milletvekili

31-Durmuş Fikri SAĞLAR

Mersin Milletvekili

32-Orhan SARIBAL

Bursa Milletvekili

33-Atila SERTEL

İzmir Milletvekili

34-Ali ŞEKER

İstanbul Milletvekili

35-MustafA TUNCER

Amasya Milletvekili

36-Şerafettin TURPÇU

Zonguldak Milletvekili

37-Mehmet TÜM

Balıkesir Milletvekili

38-Elif DOĞAN TÜRKMEN

Adana Milletvekili

39-Yaşar TÜZÜN

Bilecik Milletvekili

40-Gaye USLUER

Eskişehir Milletvekili

41-Aydın USLUPEHLİVAN

Adana Milletvekili

42-Akın ÜSTÜNDAĞ

Muğla Milletvekili

43-Muhammet Rıza YALÇINKAYA

Bartın Milletvekili

44-Özkan YALIM

Uşak Milletvekili

45-Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

46-Ali YİĞİT

İzmir Milletvekili

47-Candan YÜCEER

Tekirdağ Milletvekili

48-Kemal ZEYBEK

Samsun Milletvekili

 

cumhuriyet

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.