anadoluverumelimedya.com

CHP’den TBMM Başkanı’nı düşürme teklifi

Sebahat Karakoyun / Birgün

Reklam alanı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın son dönemde Başkanlık Divanı ve siyasi parti gruplarını dışlayarak attığı adımlar tepkilere neden olurken, CHP Meclis Başkanı’nın koşullar oluştuğunda düşürülebilmesi amacıyla “gerekçeli güvensizlik” önergesi verilebilmesi için içtüzük değişikliği teklifi hazırladı.

Makam odasının dekorasyonunu tümüyle yeniletmekle kalmayıp, TBMM Genel Kurulu Salonu’nda Başkanlık Divanı’nın arkasında kalan bölümde tüm divan üyelerinin kullanımına açık dinlenme alanını adeta “ikinci bir makam odası” olarak düzenleten TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “keyfi” icraatı muhalefeti harekete geçirdi.

Kahraman’ın “ikinci makam odasını” görüntüleyerek fotoğrafları paylaştığı için “uyarı” cezası verilen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı’nın gerekli koşullar oluştuğunda düşürülebilmesini öngören içtüzük değişikliği teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Tek maddelik içtüzük teklifi, TBMM Başkanı hakkında üye tam sayısının dörtte birinin imzasıyla gerekçeli güvensizlik önergesi verilebilmesini içeriyor.

Devletin her kademesinde “tek adam”

Teklifin gerekçesinde son 15 yıldır devlet düzeninin her alanında “tek adam yönetimine dayalı antidemokratik bir anlayışın egemen olmaya başladığı” vurgulanarak, “Tek adam zihniyeti güçler ayrılığını örselemiş, devletin temel organlarının dengesini bozmuştur. Yürütme, yargı ve yasamayı yönlendirmenin ötesinde yönetmeye başlamıştır. Devlet, tek adam tarafından yönetilmekte ve kontrol edilmektedir. Onun yetişemediği alanlarda da onu örnek alan yöneticiler tek adam anlayışını kendi alanlarında uygulamakta, devletin her kademesinde bu yönetim tarzı yerleşerek yaygınlaşmaktadır” denildi.

Kahraman “tek adamlığa” öykündü

Bu süreçte Meclis’in de “devlete çöken bu anti demokratik, buyurgan, otoriter ve faşizan tek adam zihniyetinden nasibini aldığı” görüşüne yer verilen gerekçede, Kahraman’ın “tek adamlığa öykünerek” TBMM Başkanlık Divanı ve siyasi parti gruplarını yok sayan uygulamalara imza attığı belirtildi.

Başkanlık Divanı’ndan karar alınmadığı halde Kahraman’ın TBMM Genel Kurulu salonundaki dinlenme alanını yeniden düzenlettirdiği, yurt dışına gidecek heyetlere katılacak milletvekillerini “kafasına göre belirlediği” iddiasına yer verilen gerekçe, özetle şöyle:

Yasama ve denetime imkan vermiyor

TBMM Başkanı, milli iradeyi temsil eden TBMM’nin Anayasa ve İçtüzükten kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olmakta, yasama ve denetim görevlerini gereği gibi yerine getirmesine imkan vermemektedir. Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi, otuz gün içinde sonuçlandırılması gereken OHAL KHK’larını Genel Kurul gündeminin ön sırasına almamakta, sürüncemeye bırakmaktadır.

Mevcut Başkanın başvurduğu keyfi ve anti demokratik uygulamalar, gerekli koşullar oluştuğunda TBMM Başkanının süresi bitmeden önce kendisini seçen TBMM tarafından görevinden uzaklaştırılabilmesinin bir zorunluluk olduğunu göstermiştir. Açıklanan nedenlerle teklifle, TBMM Genel Kurulu tarafından seçilen Meclis Başkanının görevi kötüye kullanma, görevini layıkıyla yerine getirmeme, kamuyu zarara uğratma, hukuki sorumluluklarını yerine getirmeme, yönetme gücünü kaybetme ve benzeri gerekçelerle, görev süresi bitmeden önce yine TBMM Genel Kurulu tarafından görevinden alınarak ortaya çıkacak sorunların çözülmesi amaçlanmıştır.

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.