anadoluverumelimedya.com

Yunanistan 9 ada üzerinde kullanım hakkını kaybetti…

Ahmet Takan / Yeniçağ

Reklam alanı

Başlığa bakıp da Ege’de Yunan’a kaptırdığımız 18 Türk adası ve 1 kayalıktan 9’unu geri aldığımızı sanmayın!.. Türk milleti ve devletinin haklı çıkarlarını savunmak adına farklı bir konuyu gündeme taşıyacağız bugün. Her zaman olduğu gibi; belgeleriyle… Yunanistan, antlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığı için Kuzey Ege Bölgesinde bulunan 9 ada üzerindeki kullanma hakkını kaybetti.

Nasıl mı oluyor?.. Eski Millî Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım‘ın belgeli anlatımıyla aktaralım:

Kuzey Ege adalarının hukuki statüsü, 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması, 13 Şubat 1914 tarihinde Yunan Kraliyet Hükümetine tebliğ edilen 6 büyük devlet (Almanya, Avusturya-Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya) kararı,24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması ve 20 Temmuz 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile belirlenmiştir.

Osmanlı Devleti, Birinci Balkan Savaşı’ndan sonra imzaladığı 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması’nın 5’inci maddesi ile Girit Adası dışında Kuzey Ege Adalarının kaderi konusunda karar verme sorumluluğunu altı büyük devlete bıraktı.

İkinci Balkan Savaşı’ndan sonra Londra’da düzenlenen Süfera Konferansı’nda büyük devletlerin Londra Büyükelçileri, Ege adaları konusunda karar vermek üzere toplandılar. Süfera Konferansı’nda temsil edilen 6 büyük devlet, Ege adaları konusundaki ortak kararlarını, 13 Şubat 1914’te Yunanistan’a ve 14 Şubat 1914’te de Türkiye’ye birer nota ile bildirdiler. Karara göre, Gökçeada, Bozcaada ve Meis Adası Türkiye’ye iade ediliyor, Yunan işgalindeki diğer Ege adaları ise silahlandırılmamak ve askeri amaçlarla kullanmamak şartıyla Yunanistan’a veriliyordu.

Kararda, Menteşe Adaları konusunda herhangi bir kayıt bulunmuyordu. Yunanistan’a, adaların egemenliği değil, sadece kullanma hakkı yani zilyetlik (possession) hakkı veriliyordu.

Süfera Konferansı’nda yapılan görüşmelerde Yunanistan’ın, Ege Adaları üzerinde sadece kullanma hakkı yani zilyetlik (possession) hakkı olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu durum, konferans sırasında kayıt altına alınan İngiliz Kraliyet Ofisi Tutanaklarında açıkça görülmektedir.

1923 Lozan Antlaşması’nın 12’nci maddesi ile 13 Şubat 1914 tarihli 6 Büyük Devlet Kararı bir kez daha teyit edildi. Yunanistan’a, Kuzey Ege Adalarının egemenliği değil, sadece kullanma hakkı yani zilyetlik (possession) hakkı verildi. Yunanistan’ın adaları askeri maksatlarla kullanmayacağı kararlaştırıldı.

Lozan Boğazlar Sözleşmesine göre Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları ile Yunanistan’ın kullanımına verilen Limni ve Semadirek adalarının gayri askeri statüde olacağı belirlenmiştir. 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adalarının gayri askeri statüsü ortadan kalkmıştır. Montrö Sözleşmesi ile adaları silahlandırma yetkisi sadece Türkiye’ye verilmiş olup Limni ve Semadirek adalarının gayri askeri statüsü devam etmektedir.

Adaların silahlandırılması sorunu

Yunanistan 1960’lı yılların başında Doğu Ege Denizi’ndeki adaları silahlandırmaya başladı. Türkiye, adaları silahlandırdığı için Yunanistan’ı ilk defa 29 Haziran 1964’te protesto etti. Yunanistan, 1964’te Papandreou Hükümetinin Doğu Ege Adalarını silahlandırma politikasını ifşa etti. Türkiye, Nisan 1975’te BM Genel Sekreterliği’ne gönderdiği bir nota ile Yunanistan’ı, adaları silahlandırdığı için protesto ederek Türkiye’nin güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi.

Yunanistan Doğu Ege Adalarına Tabur seviyesinden Tümen seviyesine kadar mekanize ve tank birlikleri yerleştirdi, adaları ağır silahlar ile donattı. Ayrıca Türkiye’ye yönelik jet harekâtı için, Limni ve Midilli Adası’nda havaalanları inşa etti. Mevcut durum itibarıyla Kuzey Ege Denizi’nde, Midilli Adası’nda bir Mekanize Piyade Tümeni, Limni, Sakız ve Sisam adalarında birer Mekanize Piyade Tugayı, Taşoz, Semadirek, Bozbaba, İpsara ve Ahikerya adalarında ise Tabur Görev Kuvveti-Alay Muharebe Grubu arasında değişiklik gösteren askeri birlikler konuşlu bulunuyor.

Yunanistan, Ege Ordusu’nun Türkiye’den kendisine yönelik açık bir tehdit olduğunu iddia ediyor ve adaları Birleşmiş Milletler Şartının 51’inci maddesinde belirtilen meşru müdafaa hakkı gereği silahlandırdığını belirtiyor. Türkiye’nin, Ege bölgesine askeri birlik yerleştirmesinin önünde hiçbir engel yoktur. Ayrıca Türkiye, adaların silahlandırma faaliyetlerinden çok sonra 1975’te Ege Ordusu’nu kurdu. Ege Ordusu bir eğitim ordusudur. Eğitime yönelik yapılanma içinde olan bu askeri varlığın, Yunanistan için bir tehdit olması ve meşru müdafaa hakkına gerekçe gösterilmesi uluslararası antlaşmalara ve uluslararası hukuka aykırıdır.

Yunanistan’ın askeri faaliyetlerini gösteren belgeler

Yunanistan, 14 Mart 2017’de Taşoz Adası’nda ve 13 Mart 2017’de Semadirek Adası’nda seferberlik tatbikatı icra etti. Yunanistan, 31 Mayıs 2017’de Bozbaba Adası’nda topçu atışı yaptı. Yunanistan, Midilli Adası’nda 5 Nisan 2017’de paraşüt tazeleme eğitimi, 21 Mayıs 2017’de askeri tatbikat icra etti. Eski Savunma Bakanı Dimitris Avramopoulos 26 Haziran 2014’te Sakız Adası’na yaptığı ziyarette adaya konuşlandırılan kundağı motorlu top ve çok namlulu roketatarla gövde gösterisi yaptı. 06 Ekim 2016’da, Sakız Adası’nda icra edilen büyük çaplı Amfibi Taarruz Tatbikatına Yunan Savunma Bakanı Kammenos ve komuta heyeti katıldı. 11 Aralık 2017’de,Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda yapılan toplantıda, Sisam Adası’nda yapılan askeri faaliyetler hakkında brifing verildi. Brifingde, Sisam Adası’nda yapılan Uçaksavar, Zırhlı Muharebe Aracı, Kundağı Motorlu Top ve Tank atışları hakkında bilgi verildi.

Sisam Adası’na yerleştirilen Yunan tanklarının namluları Türkiye’ye yönlendirilmiş.

Sisam Adası’nda görevlendirilen APACHE Taarruz Helikopteri ile adalardaki silahlanmanın taarruz amaçlı olduğu açıkça görülüyor.

Verilen somut örnek ve belgelerden anlaşılacağı üzere Yunanistan, 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması, 13 Şubat 1914 tarihinde Yunan Kraliyet Hükümetine tebliğ edilen 6 büyük devlet kararı, 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması’nın 12 ve 13’üncü maddeleri ile 20 Temmuz 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesini ihlal etmiştir. Yunanistan, antlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırdığı için Kuzey Ege Bölgesinde bulunan 9 ada üzerindeki kullanma hakkını kaybetmiştir.

Yunanistan hukuken kullanma hakkını kaybettiği Kuzey Ege Adalarını yani Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, İpsara, Sakız, Sisam ve Ahikerya adalarını boşaltarak Türkiye’ye teslim etmelidir.”

 

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.