anadoluverumelimedya.com

Mahiye Morgül yazdı: Çocukların akıl sağlıkları tehlikede

TTK başkanı Alparslan Durmuş’un eşiyle birlikte yayına hazırladığı  ve önsöz yazdığı “Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı’’ (EDAM 2016) kitabı Türk kamuoyuna iki mesaj veriyor:

Reklam alanı

1-Kamusal eğitim artık gereksizdir, okullar kaldırılmalıdır.

2-Merkezi sistem sınavlar kaldırılmalıdır.

Kitabın yazarı John Taylor Gatto, ABD’de 30 yıl sınıf öğretmenliği ve müfettişlik yapmış ve sorun olarak gördüğü Amerikan okul sistemine karşı bu kitabı yazmıştır.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu başkanımız A.Durmuş bize uyar mı uymaz mı bakmadan, yazar Gatto’nun kitaptaki önerilerine aynen katıldığını kitaba eklediği önsözde ilan etmektedir. Dört sayfalık önsözden birkaç paragrafı buraya alıyorum:

Bir bölüm daha:

Ve sonunda A.Durmuş bizi Gatto’yu desteklemeye davet ediyor:

“Biz bu kitaba emeği geçen Mehmet Ali Özkan (çeviren), Zeynep Alp (çeviri editörü), Hatice Işılak Durmuş (son okuma) ve Alpaslan Durmuş olarak davete icabet ettik. Sizi de bekleriz!”  İstanbul, 2016

OKUL YERİNE NE ÖNERİYOR

Yazar Gatto, Amerikan okulları için “Hitler’in tek tip okulları” benzetmesini yapıyor ve sıkça “Alman okulu modelidir” diyor. “Okulun bireysel hayatları tek tip hâle getirdiği…” ifadesi ise, 2007 yılındaki TTK başkanı İrfan Erdoğan’ın tipik cümlesidir, arkasından “biz farklı müfredatlarda model okullar getireceğiz”demişti.

Yazar, okuldan kaçanların hayatta başarılı olduklarına örnekler veriyor. Okul yerine “Açık kaynak öğrenme” öneriyor.

Ülkemizde 1995’lerde konuşulmaya başlanan ABD’li Gardner’in çoklu zekacı (1983) modelinden geldik ABD’li Gatto modeline. Birileri daha fazla para kazansın diye böyle liberal eğitim teorisyenleri üretirler oralarda. Kitabından anlıyoruz ki Gatto, eğitim müfettişi olarak model müfredat hazırladığı elit okullarından da memnun kalmamış! Hatta konferansa gittiği okullardan kovulmuş.

Yazar, liberalizmin babalarından Adam Smith’in “eğitim herkesi eğitmemektir” anlayışından hareket etmiş, kitabında öyle diyor. Buna eski Çin’de “insanları aptal halde tutma politikası” diyorlarmış, birkaç bin yıl sonra sadece tarz değişmiş. “Modern çağda liderler bu büyük yönetim sırrından artık uluorta bahsetmiyorlar” diye yazıyor 154. sayfada.

Okurlarım anımsayacaktır, kısa süre önce bir liderimiz “biz %5 dilimi eğiteceğiz” demişti. Kalan %95 dilimin mahalle mekteplerinde uyutulacağı uluorta söylenmezdi, evet. Ev öğretmenliği sertifikasına hazırlanan MEB’nın Gattocuları ile o noktada ayrışmış görünüyorlar. Göreceğiz.

“BİLİMSEL EĞİTİM” SÖZÜNDEN NEFRET ETMEKTE

Kitabın 195.sayfasında, 2000’li yıllarda ABD’de kurulmuş Zihin Sağlığı Derneğinin çıkardığı bir dergideki “Bir atı kısmen delirtmek için ne yapılır?” başlıklı yazıdan alıntı yaparak, okulda çocuklara böyle davranıldığı iddia ediliyor. Bu noktada dikkatleri Zihin Sağlığı Derneği üzerine çekmek isterim, çünkü mevcut ders kitaplarında çocukların akıl ve ruh sağlığına yönelik tehlikeyi anlatan “Okulda Zihin Terörü” adıyla bir kitap yazdım. ABD’de tehlikeyi fark edenler dernek bile kurmuşlar. Bizde ise, ben bunları söylediğim için Gatto’nun yayıncısı tarafından savcılığa şikayet edildim. Fakat fark etmemiş, Gatto benim gibi düşünüyor, yalnız çözümü kamucu- sosyal değil liberal-bireyci getiriyor.

Gatto sayfa 196’da, “Parçalanmış Zaman Kazanı” başlığı altında okulda zihinsel çalışmayı kesen çok şey var, sürekli darmadağın edilmenin psikolojiyi nasıl bozduğunu anlatıyor. Hemen hatırlatayım; “40 dakika ders saati çok uzun, süreyi kısaltalım” demişti Cumhurbaşkanımız; Gatto’yu basan TTK başkanı A.Durmuş neden çıkıp düzeltmedi?

Gatto, “bilimsel eğitim” sözünden nefret etmektedir ve kitabı bitirirken merkezi sistem testlere sivil itaatsizlik çağrısı yapmaktadır, ölümü göze alarak bunu yapın, diyor. Şunu demeliymiş gençler:

 “Ben senin testini cevaplamak istemiyorum.”

Şimdi sormak lazım, benim TTK başkanım da bu sivil itaatsizlik çağrısını yapmış oluyor mu?

Benim ülkemde bunun anlamı şudur; pek yakında özel sınav şirketleri fakültelere özel sınav yapacak! O zaman fakültelere “özgür üniversite” diyecekler!

ÇOCUKLARIN AKIL SAĞLIKLARI TEHLİKEDE

Çocukların akıl sağlığını koruma üzerine yazmak istediğim bir konu daha var.

TBMM’de Eğitim Bütçesi görüşülüyor. CHP Bursa milletvekili Dr.Ceyhun İrgil hazırlıklarını yaptılar, orada Milli Eğitim Bakanı’na karşı diyeceklerini hazırlarken Odatv internet gazetesinde yayınlanmış yazılarımdan yararlandılar. Buna bir şey ekleyeceğim, eğitimi sadece bütçe görüşmelerinde konuşmak yetmez, çocukların akıl ve ruh sağlıkları tehlikededir, bunu gündem yapalım, 1970’lerin ders kitaplarına dönelim.

Çocuk Koruma Kanununa bir ek madde ile, sadece çocuğa bedensel taciz değil zihinsel tacizden de çocuk korunmalıdır, “Akıl ve ruh sağlığına zararlı yayınları basanlar da suç işlemiş olarak ceza kapsamına alınır” hükmü ekleyelim.

Ve…

Sayın Erdoğan’ın taze bir konuşmasından altını çizdiğim, “Zarureti Hamse”ayetine baktım, orada insanın korunması gereken 5 ihtiyacı (5 Temel Hak) sayılırken AKLI KORUMA buna dahildir; 1-İnancı (dini) koruma, 2-Aklı koruma, 3-Nesli koruma, 4-Canı koruma ve 5-Malı koruma. (11.12.2017 konuşmasından)

Bu bağlamda TTK başkanı Alpaslan Durmuş’a da hatırlatmak isterim, okullar çocukların aklını dağıtma yeri olmaktan kurtarılmalıdır, ama çocukları okulsuz bırakarak, okulları dağıtarak değil!

Türklerin tarihte Avgusto Bilimevleri vardı. Oralarda ibadet eder gibi bilim yapıldığı için, bilim yapmak ibadet sayıldığı için, adına Oğuz/Kudus ile sesdeş Avgusto Tapınağı denilirdi. Binlerce yıldan beri gelen bugün “okul” dediğimiz kurumlar, bir millet bile oluşturamamış 300 yıllık Amerikan liberalleri istedi diye ortadan kalkmaz, kaldırmaya da kimsenin gücü yetmez. İlk İslam Kıblesi El Aksa da bir bilim eviydi, kubbesinde güneş sembolü vardır. Kâbe de bir bilim eviydi, içinde birkaç bin yıldan beri korunan sekiz tane göktaşı “Hacerül Esvet” vardır.

Bilimi ve bilimsel eğitim veren okulları korumak benim binlerce yıllık kültürümdür, onu çocuklarımızdan esirgemek ise batının vahşi liberal kültürüdür.

Talim ve Terbiye Kurulu başkanı Alpaslan Durmuş yayınladığı şu kitapla özetle vahşi batının sözcüsü olmuştur.

Mahiye Morgül

Odatv.com

About armadmin 9322 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.