anadoluverumelimedya.com

Eğitim sistemi memnun etmiyor

British Council’ın yeni araştırmasına göre; Türkiye’deki gençler, dünyanın dört bir yanındaki akranları gibi, bireysel benlikleri ve bağımsızlıkları ile içinde yaşadıkları topluluklara, aile, eğitim ve evlilik gibi sabit kurumlara duydukları bağlılık arasında sürekli olarak denge kurmaya çalışıyor. Araştırmada dikkat çeken unsurlardan biri de gençlerin eğitim sistemine dair duyduğu memnuniyetsizlik. Next Generation Türkiye araştırması, British Council tarafından Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve Gelecek Daha Net (GDN) Gençlik Platformu işbirlikleriyle gerçekleştirildi. Araştırmanın öne çıkan bulgulardan bazıları ise şöyle;

Reklam alanı

»Gençlerin yarısı, WhatsApp ve diğer sosyal medya iletişim araçlarına günde iki saatten fazla vakit ayırıyor. Instagram, yüzde 29 ile gençlerin en çok kullandıkları üç sosyal medya kanalının başında gelirken; bunu yüzde 27 ile WhatsApp, yüzde 26 ile Facebook takip ediyor.

»Gençlerin yüzde 70’i müzik aleti çalma, çizim ya da resim yapma gibi sanatsal aktivitelere zaman ayırmıyor. Diğer yarısı ise spor ya da herhangi bir egzersiz yapmıyor.

»Gençlerin yarısından fazlası ‘tanıdıkların’ önemli olduğunu düşünüyor. İş piyasasındaki deneyimlerine dayanarak, hayatta başarı elde etmek için “tanıdıkları” olmasının okul başarısından daha önemli olduğunu düşünüyor.

»Gençlerin yüzde 26’sı ne okuyor, ne çalışıyor, ne de eğitim görüyor. Bu oran, genç erkeklerde yüzde 17 iken, genç kadınlarda yüzde 36’ya yükseliyor.

»Gençlerin sosyal çevrelerinde farklı etnik, dini ve siyasi kimliklere sahip insanlardan oluşan çeşitlilik bulunuyor. Fakat bazılarının Suriyeli mülteciler, Müslüman olmayanlar ve LGBT bireylerin bulunduğu gruplarla yakın ilişki kurmama eğiliminde olduklarına dair bazı işaretler de mevcut.

»Gençlerin sanata ya da spora vakitleri yok. En yaygın aktiviteler arasında arkadaşlar, akrabalar ve komşularla ev, kafe, restoran veya parklarda buluşmak yer alırken müze, sanat galerisi veya tarihi mekânları ziyaret etmek, konsere veya tiyatroya gitmek gibi aktiviteler gençler tarafından pek tercih edilmiyor.

»Gençler eğitime değer veriyor; ancak mevcut eğitim sisteminden memnun değil. 1’den 10’a kadar puanların yer aldığı bir ölçekte (1 en az memnun ve 10 çok memnun) eğitim sisteminin neredeyse tüm unsurları 5’in altında puanlanırken, sınav sistemi ise en az beğenilen unsur olarak ortaya çıkıyor.

»Gençlerin yarısı iyi bir eğitim almak için Batı ülkelerine gitmeleri gerektiğini düşünüyor. Yarısından çoğu gerek ulusal gerekse küresel iş piyasasında öne çıkmak için iyi derecede İngilizce bilmeleri gerektiğine inanıyor.

Mevcut sistem geçer not almıyor

Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül araştırmayla ilgili gazetemize şunları söyledi: “Next Generation araştırması, gençlerin geleceklerini kurmak için ailelerine ve etrafındaki bağlantılara fazla bağımlı olduğunu gösteren hem nitel hem nicel birçok kanıt sunuyor. Araştırma; eğitim, gençlik ve işgücünden hareketle tasarlanması gereken kamu politikaları ve sosyal politikalar yoluyla gençlerin güçlenmesine yönelik haklı ve acil bir gereksinimi ele alıyor.

Topluma her düzeyde kaliteli eğitim sağlamak iyi bir başlangıç noktasıdır; mevcut sistem bu konuda katılımcılardan pek de geçer not alamıyor (on üzerinden ölçekte beşin altında kalıyor). Çalışan gençler arasında, bir başka ifadeyle, sistem kendileri lehine işliyormuş gibi görünen gençler arasında eğitime verilen değer daha yüksek görünüyor. Öte yandan, katılımcıların yüzde 56’sı başarı elde etmek için kişisel bağlantıları eğitimden daha önemli buluyor. Bu durum da iyi eğitimin vaatlerini zayıflatıyor. Sonuçlar, eğitimin toplumdaki gençler arasında önemini sürdürdüğünü gösterse de, eğitimde acilen ilerleme sağlanması gerektiği de ortada.

Beceriye yönelik devlet destekli krediler ve burslara erişim, gençlerin hayalleri doğrultusunda eğitim ve öğrenimlerini planlamasına imkan tanıyabilir. Araştırma aynı zamanda becerilere yönelik maddi desteğin yalnızca geleneksel kurum ve eğitim sistemi içerisindeki öğrencilerle kısıtlı olmaması gerektiğini de hatırlatıyor. Genç kadınların daha iyi erişime sahip olması için verilecek destek önem taşıyor. Böyle bir desteğin, sanat, girişimcilik gibi diğer alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi şart.

Ortalama eğitim düzeyinin, ortaokulu bitirme sınırı olan sekiz yıla kadar düştüğü bir ülkede gençlerin toplam yüzde 60’ı liseyi bitiriyor. Bu, iyi bir gelişme ve ilerlemenin olduğunu gösteriyor; fakat buna rağmen bize denk ülkelerin gerisinde kalıyoruz. Next Generation araştırması gençlerin umutlu ve dirençli olduğunu da doğruluyor; gençler ülkede ekonomik ve siyasi krizlerin yaşandığı dönemde büyümüş ve şimdiden ilerideki belirsizlikleri yönetmek için belirli stratejiler geliştirmiş durumda. Rapor genelinde, yetişkinlerin bu potansiyelin gelişmesine nasıl katkıda bulunabileceğine dair pek çok ipucu bulacaksınız. Benim bu konuda görüşüm net: Gençler güçlenmek için her şeyden önce onları sevecek, yeni bir gelecek kurmaya yönelik beceri ve potansiyellerine güvenecek ve birey olarak kendilerini gerçekleştirmelerini destekleyecek bir ekosisteme ihtiyaç duyuyor. Bu yeni ekosistemi tasarlamaları için gençlere bir alan açarak işe başlayabiliriz.

birgün

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.