anadoluverumelimedya.com

Türk Tipi Cizvitler ‘FETÖ’

Rıfat Serdaroğlu / medyasiyaset.com

Reklam alanı

Fethullahçı Terör Örgütünün yapılanmasının hangi örgüt örnek alınarak yapıldığı konusu şimdiye kadar incelenmedi. İncelendiyse de açıklanmadı.

FETÖ’nün, CIA’ın taşeronu olduğunu artık herkes öğrendi. FETÖ’nun çeşitli ülkelerdeki okullarında çalışan elemanlarından en az üçte birinin CIA elemanı olduğu, CIA’ın bu okulları her türlü tahmil-tahliye-haber alma- örgütlenme işlerinde kullandığı, bu okullarda o ülke yöneticilerinin çocuklarının okuduğu, bunların eğitiminin o devletin kılcal damarlarına ulaşmak için kullanıldığı da bilinen gerçektir!
Fethullah Gülen gibi eğitimsiz birinin, böylesine dünya çapında bir organizasyonu kuracak ve yönetecek beyne sahip olmadığı, önüne konulan şablonu uyguladığı, kendisine verilen emirleri yerine getirdiği de açık bir gerçektir. CIA, FETÖ için nasıl bir şablon kullandı ki, T.C Devleti gibi stratejik (!) bir ortağı kaybetmek pahasına FETÖ liderini ABD’de tutup, silahlı koruma sağlıyor?

Bir başka çalışmam sebebiyle kendilerine “İSA CEMİYETİ” diyen CİZVİT’lerin örgütlenmesini inceledim.
FETÖ yapılanmasının, Cizvit’lerle bire bir aynı olduğunu gördüm.
İzninizle Cizvit yapılanmasına beraberce bakalım;

Cizvitler 27 Eylül 1540’ta faaliyete başladılar. Adları, İsa Cemiyeti mensubu anlamına gelen “Jesuit”(Cizvit), Jesus (İsa) kelimesinin değiştirilmesiyle meydana gelmiştir. Kurucu ve ilk generali Loyola Ignatius’tur.Beyazlar giyen Papa’nın aksine siyah renk giyindiği için “Siyah Papa” olarak bilinir. Babası Granada’da, kardeşi Macaristan’da Türklerle savaşırken ölmüştür. Müslüman Türklerden nefret eder!
Cizvitlerde, Yahudi asıllıların hakimiyeti esastır. Sembolü IHS dir. (Jesus Hominum Salvator-Dünyanın kurtarıcısı İsa)

Cizvitlerin nihai hedefi; mevcut devletleri yıkarak tek bir dünya devleti kurmak, reform görüntüsüyle dinleri yozlaştırıp (Ilımlı İslam, Dinler arası diyalog gibi araçları kullanırlar. Erdoğan ılımlı İslam ve medeniyetler arası diyalog gibi kurumların da başkanlığını yapmıştır) müşterek bir bâtıni bir din ortaya çıkarmak (Evanjelistlerin de hedefi budur) ve yeni bir dünya devleti kurmaktır.

Cizvit olmak için önce iki senelik eğitim gereklidir. Cemiyete kabul edilirlerse önlerinde iki yol vardır. Ya rahiplik yolunu seçecekler ya da seküler dallarda eğitim alarak, bulundukları devletlerin yönetimlerine sızacaklar!

Cizvitler daha önce hiçbir tarikatın yapmadığı şekilde, mükemmel eğitim veren okullar kurdular. Hem bulundukları ülkelerin yöneticilerinin çocuklarını ücretsiz eğittiler hem de üstün zekalı olan fakir aile çocuklarını yetiştirdiler.
18 yaşına gelen çocuklar Cizvit Üniversitelerinde felsefe-ilahiyat-hukuk-tıp eğitimi alırlar. (Türkiye’de AKP İktidara gelinceye kadar, Gülen Cemaati sadece ortaöğretimde okullaşmıştı. Erdoğan’ın izniyle FETÖ, Türkiye’de 15 Üniversite açmıştır)

Bu arada İspanya’da Yahudilerin Osmanlıya sığınanlardan arta kalanları, uğradıkları ağır baskılar sonucuKatolikliğegeçtiler. Bunlar “Dönme” olarak adlandırıldılar. Hıristiyanlar bunları aralarına kabul etmedi. İspanya Engizisyon Reisi Toledo Başpiskoposunun yayınladığı, Papa 4. Paul ve Kral 2. Philip’in onayladığı “Saf Kan Kanunu” ile Yahudiler iyice sıkıştılar ve Cizvitlere sığındılar. Yahudi Banker ve Tüccarlar, Cizvitlerin okullarını desteklediler. Bundan böyle Cizvitlerin yönetiminde hep dönmelere yer verildi.

Cizvitler, okullarını desteklemek için Kuzey ve Güney Amerika’da kendi şeker ve pamuk plantasyonlarını kurdular. Yerlileri buralarda çalıştırdılar. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki okulları kanalıyla global bir haberleşme ağı kurdular ve köle-gayrimenkul-gümüş-kürk-elbise-ipek-tütün-kakao-baharat-şarap-mücevher ticareti yapıp yerel şirketlerle ortaklık kurdular. Tekeller oluşturdular.
Bankerlik yapıp, savaşları finanse ettiler. 18. Yüzyıla gelindiğinde modern manada, dünyanın ilk global şirketi oldular.

Cizvitler gittikleri her ülkede “Devlet içinde Devlet” olmayı başardılar.(FETÖ/PDY gibi.) Avrupa’daki tüm Katolik Kral ve Hükümdarlarınmilletlerarası ilişkiler, ekonomi ve adalet konularındaki danışmanları Cizvitlerdendi!
(Cumhurbaşkanımızın, Genelkurmay Başkanımızın yaverliklerine-korumalıklarına kadar sızdıkları gibi! Yüksek Yargıyı ele geçirdikleri gibi!)

Cizvitlerin İstanbul’daki ilk merkezi San Benedetto Manastırıdır. (Saint Benoit)

Türkiye gibi bir Cihan Devletini yönetmek için “Tarih ve İnsan” faktörlerini çok iyi kullanacak donanıma sahip olunması gerektiğini defalarca yazmıştım.

Ülke yönetimini cahillere, devleti ve milleti ile kavgalı olanlara, fikri olgunluğa erişmemiş olanlara teslim ederseniz, başınız dertten asla kurtulmaz.

AKP, bu olayların farkında bile değildir. Farkında olsalar, CIA elemanı FETÖ’nü Türk Devletinin en hassas birimlerine, binlerce yıllık devlet sırlarımızın bulunduğu “Kozmik Odaya”sokarlar mıydı?

Türk Ordusunun komuta heyetini perişan ederler miydi? Kim bilir?

Not;
Mehmet Hasan Bulut’un kitabından da yararlandım. Teşekkür ederim!

Sağlık ve başarı dileklerimle 06 Kasım 2017

 

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.