anadoluverumelimedya.com

694 sayılı KHK neden diğerlerinden farklı?

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Resmi Gazete’nin Cuma günkü sayısında iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) daha yayımlandı. 693 sayılı KHK kamudan ihraçlarla ilgili düzenlemeler içerirken, 694 sayılı KHK ile ise bir dizi sistemsel ve hukuki önemli değişiklik yapılıyor.

Reklam alanı

694 sayılı KHK ile Başbakan’ın bazı yetkileri de Cumhurbaşkanı’na devrediliyor ve çok sayıda yasada da değişikliğe gidiliyor.

Bu açıdan özellikle 694 sayılı KHK, OHAL döneminde çıkartılan diğerlerinden önemli ölçüde ayrışıyor. Muhalefet de özellikle bu KHK ile getirilen düzenlemeler sert tepki gösteriyor.

Yeni KHK’ları ve neler getirdiklerini 5 soruda derledik:

693 ve 694 sayılı KHK’larda diğerlerinden farklı ne gibi düzenlemeler yer alıyor?

Esasen 693 sayılı KHK, öncekilerden çok da farklı düzenlemeler içermiyor. Bu KHK’nın eklerinde kamudan ihraç edilen personellerin isimleri ve kapatılan medya kuruluşları ile derneklerin listesi yer alıyor.

Ancak 694 sayılı KHK’da ise bir dizi yasada çok kapsamlı değişiklik ve yeni düzenleme yer alıyor. Ayrıca ilk kez bir KHK ile Başbakan’a ait olan yetkilerin bir kısmı Cumhurbaşkanı’na devrediliyor. Bunların başında da istihbarat yapılanması ve devlet memurlarıyla ilgili kanunlar geliyor.

58 sayfa ve 203 maddeden oluşan 694 sayılı KHK ile üzerinde değişiklik yapılan ya da yeni düzenleme eklenen yasaların arasında Askerlik Kanunu, Köy Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Emniyet Teşkilat Kanunu, Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanun, Orman Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu, TSK Personel Kanunu, Harp Okulları Kanunu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yer alıyor.

En kapsamlı değişikliklerin ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ve Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda yapıldığı görülüyor.

Ayrıca geçmişte çıkartılan bazı KHK’larda da söz konusu yeni KHK ile yeni düzenlemeler getiriliyor. En fazla değişiklik ise 2011 tarihli 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK’da yapılıyor.

694 sayılı KHK’nın diğerlerinden bir diğer önemli farkı da Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında bir dizi yeni düzenlemeye gidilmesi ve toplam 32 bin 14 kadronun açılması ve Adalet Bakanlığı taşra teşkilatlarında 4 bin hakim ve savcı ile 2 bin de hakim adayı kadrosunun oluşturulması.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ilgili ne tür düzenlemeler yapıldı?

694 sayılı KHK ile ilgili en çok tartışılanların başında MİT ile ilgili getirdiği yeni düzenlemeler yer alıyor.

Bu düzenlemelerin en önemlileri biri olarak MİT’in Başbakan’dan alınarak Cumhurbaşkanı’na bağlanması gösteriliyor.

MİT ile ilgili yapılan diğer düzenlemeler şöyle:

  • Daha önce MİT Müsteşarı’nın başkanlığını yürüttüğü Milli İstihbarat Koordinasyon Kuruluna, Cumhurbaşkanı başkanlık edecek.
  • MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlı olacak.
  • Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına karşı 10 gün içinde Danıştay Birinci Dairesine itiraz edilebilecek.
  • Milli Savunma Bakanlığı ve TSK’da görev yapan personele ilişkin istihbarat hizmetleri MİT tarafından yürütülecek. MİT, güvenlik soruşturması kapsamında Bakanlık ve TSK personeli hakkında kıt’a içinde veya dışında her türlü araştırma yapabilecek.

Hükümet ve muhalefetten bu düzenlemeleri nasıl yorumladı?

Başbakan Binali Yıldırım, MİT’in Cumhurbaşkanı’na bağlanmasının “16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun” bir düzenleme olduğunu söyledi.

Yıldırım, “16 Nisan referandumunu da dikkate aldığımızda, zaten yeni sistemde bütün MİT Müsteşarlığı, diğer kurumlar hepsi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplanıyor” dedi ve bu düzenlemenin Başbakan’a güvensizlikten kaynaklanmadığını vurguladı.

Muhalefet ise bu düzenlemeleri sert bir dille eleştirdi. Ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Levent Gök, bu düzenlemelerin “Abdülhamit’in istibdat yönetimini dahi aratacağını” savundu ve bunu “vahim bir gelişme” olarak nitelendirdi.

Gök ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kendi “derin devletini kurmakla” da suçladı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Osman Baydemir de bunları ‘parlamentoyu tümden devre dışı çıkarma KHK’ları’ olarak nitelendirdi. Baydemir bu düzenlemelerin “kurulmak istenen AKP-MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) rejiminin de en belirgin hukuk dışı, yasa dışı kararnamesi” olduğunu vurguladı.

bbc.com

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.