anadoluverumelimedya.com

Haziran’dan 9-10 Eylül’de ‘Eğitim Kurultayı’ çağrısı

Birleşik Haziran Hareketi (Haziran), AKP iktidarının yoğunlaşan saldırılarına karşı bir ‘Eğitim Kurultayı’ düzenliyor.

Reklam alanı

9-10 Eylül tarihlerinde Ankara’da yapılacak kurultay için Haziran Hareketi’nden şu çağrı yapıldı:

Cihatçı, Gerici, Kindar Nesil Projesinin Panzehiri Laik ve Bilimsel Eğitimdir

AKP iktidarı, rejim değiştirme çabasını son hızla sürdürürken cumhuriyet ile kavgasını artık gizlemeye dahi gerek duymuyor. Yeni devlet kurma söylemi, parlamenter demokrasinin bittiğinin ilan edilmesi ve devletin zirvesinde cumhuriyet adının silinmesine yönelik girişimler münferit olaylar değil aksine İslamcı siyaset mühendisliğinin bir ürünüdür. Biliyoruz ki laik cumhuriyeti ortadan kaldırma projesinin en önemli araçlarından biri eğitim-öğretim sisteminin piyasacı ve gerici hedefler çerçevesinde dönüştürülmesidir.

4+4+4 uygulamasıyla hız kazanan eğitimin gericileştirilmesi bugün devlet zoruyla imam-hatipleştirme ve eğitim-öğretimin İslamcı vakıf ve derneklere teslim edilmesiyle son noktasına ulaşmıştır. İlköğretimden üniversitelere kadar eğitim kurumları iktidarın ideolojik dayatmasına teslim olmuş, ölçme-değerlendirme ve öğrenci yerleştirme mekanizmaları çökmüştür. ÖSYM’nin son yerleştirme hatası içine düşülen hazin tablonun yalnızca güncel bir örneğidir. Bu tablo karşısında velilerin, eğitimcilerin ve öğrencilerin gelecek umutları ipotek altına alınmıştır. Tarikatlara teslim edilen çocukların ana okul yaşına kadar indiği, İslamcıların yurtlarında gencecik çocukların geleceklerinin heba edildiği, karma eğitimin kaldırılmasının önerildiği böyle karanlık bir ortamda laik ve bilimsel eğitimi savunmak ve yeniden inşa etmek yalnızca eğitimcilerin değil toplumun tüm ilerici güçlerinin sorumluluğudur.

Kurulduğu günden bu yana çağdaş eğitim hedefini gündeminin ilk sıralarına taşıyan HAZİRAN hareketi tüm ilerici unsurları bilimsel, laik ve kamucu eğitimi kazanma mücadelesine çağırıyor. Adalet ve laiklik mücadelesinin çağdaş eğitim mücadelesinden bağımsız olmadığının altını çiziyor. Gerici ve piyasacı eğitim dayatmasına karşı geniş bir mücadele zeminini yaratmak, sorunların boyutlarını tespit edip çözüm yollarını tartışmak amacıyla 23 Ağustos 2017’de geniş bir arama toplantısı ve 9-10 Eylül tarihinde büyük bir Eğitim Kurultayı düzenliyor.

birgün

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.