anadoluverumelimedya.com

AİHM’den kritik Türkiye kararı

AHİM binlerce OHAL mağdurunun başvuru dosyasını düşürdü. AİHM’in verdiği kararı Adalet Bakanlığı, internet sitesinden açıkladı.

Reklam alanı

Açıklamaya göre, AİHM’e başvuru yapan 12 bin 600 kişinin dosyası düşürüldü. Karara gerekçe olarak OHAL komisyonu kurulması gösterildi.

Adalet Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

OHAL KOMİSYONU KURULMASIYLA AİHM BİNLERCE DOSYAYI DÜŞÜRDÜ

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PYD terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terörist darbe
kalkışması sonrasında, Anayasamıza ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere uygun olarak ilan
edilen olağanüstü hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) Milli
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum
veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kamu
çalışanları, öğrenciler, emekli personel ve bir kısım tüzel kişiler hakkında önlemler alınmıştır.

Doğrudan KHK hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve
karara bağlamak üzere 02/01/2017 tarihli ve 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme
Komisyonu (Komisyon) kurulmuştur. 16/05/2017 tarihinde üyeleri atanan Komisyon, 22/05/2017
tarihinden itibaren çalışmaya başlamıştır. Komisyon, kamu görevinden çıkarma, öğrencilikle ilişiğin
kesilmesi, tüzel kişiliklerin kapatılması, emekli personelin rütbelerinin geri alınması vb. işlemlere karşı
yapılan başvuruları incelemekle görevlendirilmiştir.

AİHM, önüne gelen konuya ilişkin başvuruyla ilgili olarak emsal niteliğindeki Köksal/Türkiye
kararıyla, Komisyonu yeni bir iç hukuk yolu olarak kabul etmiş ve başvuruyu iç hukuk yollarının
tüketilmediği gerekçesiyle reddetmiştir.

AİHM, söz konusu emsal karar kapsamında, KHK ile haklarında işlem tesis edilenler tarafından
yapılan başvurularla ilgili olarak kabul edilmezlik kararları vermeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak
31/05/2017 tarihinde ülkemiz aleyhine AİHM önünde bekleyen derdest başvuru sayısı 24.600 iken,
30/06/2017 tarihi itibariyle 12.000’e düşmüştür. Benzer nitelikteki dosyalar hakkında verilecek kararlar
sonucu, derdest başvuru sayısının önümüzdeki günlerde daha da azalması beklenmektedir.

cumhuriyet

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.