anadoluverumelimedya.com

‘Referandum hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilenmelidir’

Şahin Ciner “Referandum sonuçlarında, tercihin herhangi birine göre diğeri aleyhinde, iptal veya onaylamak üzere yapılan kurguyia sonuçlar üstünde millet iradesinin hür ve doğru olarak oluşmasının önüne, sahtekârlık ve tam kanunsuzluk ile engel olunmuştur” dedi

Reklam alanı

“237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 309. ve 311. maddelerine göre, cebir ve şiddet kullanmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya Meclisin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler, Anayasayı ihlal suçu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı suç işlemiş sayılacaklardır” ifadelerini kullanarak kamuoyuna şu duyuruyu yaptı:

 

yurtgazetesi

About armadmin 9322 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.