anadoluverumelimedya.com

4000 eski milletvekiline “Hayır” mektubu

Dört eski Meclis Başkanı bir mektup kaleme alarak 4000 civarındaki eski milletvekiline “Hayır” çağrısı yaptı.

 Her görüşten dört eski TBMM Başkanının imzası ile, 4000 civarındaki eski milletvekiline gönderdiğimiz mektup aşağıdadır.Hedef; 1000 eski milletvekilinin milletimize HAYIR çağrısı yaparak, bu ülkeye olan görevlerini bir kez daha yerine getirmesi.

Reklam alanı

Sayın Milletvekilimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde değişik dönemlerde milletvekilliği yaptık.

Seçilmiş ve seçkin temsilciler olarak hem bölgemize, hem de ülkemize ve halkımıza hizmet ettik. Görev yaptığımız TBMM’nin manevi varlığını ve onurunu el üstünde tuttuğumuz o meclis ki; düşman işgali altında, kan, gözyaşı, çaresizlik, kaygı ve korku dolu yıllarda umudun, cesaretin, bağımsızlığın, inanç ve milli iradenin temsil ve karar organı olmuştur.

Ancak son anayasa değişikliği ile bu YÜCE ve GAZİ MECLİS; yasama tekeli elinden alınarak, anayasal denetim yollarından mahrum edilerek, işlevsiz, yetkisiz, adeta göstermelik bir hale getirilmektedir.

Egemenlik hakkı neredeyse tek kişiye verilmekte, kuvvetler ayrılığı fiilen sona ermekte, yasal ve siyasal denetleme imkanları ile bütçe gücü elinden alınmaktadır.

O kutsal çatı altında görev yaptığımız yılların tarihsel mirası ve sorumluluğu içinde, bugün de aynı duyarlılıkla “EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR” anlayışı içinde olduğunuza ve referandumda Hayır’lı sonuçlar çıkması için girişimimize destek vereceğiniz inancındayız.

Anayasa değişikliği meclisten geçmeden önce iki gün içerisinde her siyasi görüşten 100 önceki milletvekilinin imzalarıyla katkı verdikleri basın açıklaması ekte dikkatlerinize sunulmaktadır. Hedef 1000 imza ile 16 Nisan öncesi Ankara’da yapacağımız geniş bir basın toplantısı ile geçmiş dönem milletvekillerinin “HAYIR” girişimini kamuoyu ve basına duyurarak tarihsel yükümlülüğümüzü yerine getirmektir.

Sevgi ve saygılarımızla,

İsmet Kaya ERDEM TBMM 16. Meclis Başkanı

Hüsamettin CİNDORUK TBMM 17. Meclis Başkanı

Hikmet ÇETİN TBMM 20. Meclis Başkanı

Ömer İZGİ TBMM 21. Meclis Başkanı

ilkkurşun

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.