anadoluverumelimedya.com

CHP’den 86 maddelik 5 kanun teklifi!

Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm milletvekillerinin imzaları ile “Parlamenter Demokrasinin Güçlendirilmesi Paketi”ni Meclis Başkanlığı’na sundu.

Reklam alanı

Çağdaş Ses’in haberine göre, toplam 86 maddelik 5 kanun teklifi olan pakette; Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik, Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik, Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele, Siyasi Etik ile Siyasi Partilerin ve Seçimlerin Finansmanı gibi konular yer alıyor…

‘SEÇİM BARAJI KALDIRILSIN!’

Teklifle; milletvekili seçimlerinde yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajının tümüyle kaldırılması, siyasi partilerin genel ve ara seçimlerde milletvekili adaylarını ön seçimle belirlemeleri, Siyasi partilere yapılan ‘devlet yardımının’ gerekli oy oranı yüzde 1’e indirilerek çoğulculuğun desteklenmesi, siyasi partilerin ve seçimlerin finansmanında saydamlık ve hesap verilebilirliğin arttırılması hedefleniyor…

‘TÜRKİYE MİLLETVEKİLİ’

Pakette ayrıca toplam 550 vekilden 10’unun yurt dışı seçim çevresinde kullanılan oylara göre belirlenmesi kalan 440’ının yurt içi seçim çevrelerinden, 100’ünün ise “Türkiye Milletvekili” sıfatıyla ülke seçim çevresinden seçilmesi teklifi de yer alıyor…

İşte CHP’nin Meclis Başkanlığı’na gönderdiği o paketin içeriğinde yer alan maddeler özetle şöyle:

1 – 22/4/19836 tarih ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (3 Madde)
– Ön seçim şartı

2 – 10/06/1983 Tarihli ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (7 Madde)
– Ülke Seçim Çevresi (Türkiye Milletvekili)
– Milletvekili Sayıları (440 her ilden + 10 Yurtdışından + 100 ülke seçim çevresinden)
– Seçim Barajının Kaldırılması

3 – 26/04/1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (4 Madde)
– Yurtdışı Seçim Çevresi (Yurt Dışı oylarıyla vekil seçimi)

4 – Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanun Teklifi (17 Madde)
– Milletvekilleri, dışarıdan atanan Bakanlar ve Cumhurbaşkanı’nın Siyasi etik kurallarına uyulup uyulmadığını denetlemek üzere Siyasi Etik Kurulu oluşturulması..
– Vatandaşların milletvekilleri, dışarıdan atanan Bakanlar ve Cumhurbaşkanı ile ilgili Siyasi Etik Kurulu’na başvuruda bulunmaları sağlanması
– Siyasi Etik Kurulu tarafından belirlenen ilkelere uymayan milletvekillerine yaptırım uygulanması ve siyasi etik kurallarına uymadığı tespit edilen milletvekili hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanması
– Milletvekillerinin net asgari ücretin 1/5’ini aşan değerde hediyeleri almaları yasaklanması.
– AB müktesebatı ve ilkeleri ile Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) tavsiyeleriyle uyum sağlanması

5 – Siyasi Partilerin ve Seçimlerin Finansmanı Kanun Teklifi (55 Madde)
– Siyasi partilerin ve seçimlerin finansmanında saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması
– Siyasi partilerin Anayasa Mahkemesince daha kısa sürede denetlenmesi ve denetim sonucunun kamuoyu ile paylaşılması-
– Siyasi partilerin ve adayların seçim harcamalarına sınır getirilmesi
– Siyasi partilere yapılan bağış ve yardımlara üst sınır getirilerek siyasi partilere menfaat beklentisi ile bağış ve yardım yapılmasının önlenmesi
– Siyasi partilere yapılan Devlet yardımı oranının iki kat artırılması. Devlet yardımından yararlanmak için gerekli oy oranı %1’e indirilerek çoğulculuğun desteklenmesi
– Genel ve yerel seçimlerde siyasi görevlere aday olanlara muhasebeci çalıştırma zorunluluğu getirilerek adayların her türlü seçim harcamalarının hesabının kayıt altına alınarak raporlanması
– Siyasi partilerin dış denetiminin Anayasa Mahkemesince yapılmaya devam edilmesi; ancak devlet yardımından yararlanan siyasi partilerin hesaplarını en geç Anayasa Mahkemesine ulaşmasından itibaren 6 ay içinde denetlenmesi ve denetim sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması yükümlülüğü’

sözcü

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.