anadoluverumelimedya.com

68 Kuşağı Mülkiyelileri: Son Nefesimize Kadar Hayır

Murat Karayalçın, Uluç Gürkan, İstemihan Talay ve Baskın Oran’ın da aralarında bulunduğu 143 Mülkiyeli, ülkenin giderek karanlığı sürüklendiğine dikkati çekerek, Anayasa değişikliği referandumu öncesi “Son Nefesimize Kadar Hayır” dedi.

Reklam alanı

Mülkiyeliler yaptıkları açıklamada, referanduma sunulacak Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanının hem yürütmeyi, hem yasamayı, hem de yargıyı eline geçirdiği teokratik karakterli bir dikta rejimi öngördüğüne vurgu yapıldı. Teklifin, Osmanlı’nın “padişahlık” düzeninin dahi gerisinde olduğunun belirtildiği açıklamada, “Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti” olan Türkiye Cumhuriyeti için bu teklife her zeminde karşı çıkılacağı kaydedildi.
Roma’daki monokrasi anlayışına paralel
Başkanlık Sisteminin Türk devlet geleneğine aykırı bir düzen olduğu ve daha çok Roma döneminin “monokrasi” anlayışına paralellik taşıdığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Roma’nın ‘monokrasi’ anlayışı, sonraki yıllarda Avrupa’da, egemenlik hakkını Tanrı’dan aldığını iddia eden krallıklar tarafından sürdürülmüştür. Şimdi Türkiye’de ‘seçilmiş krallık’ olarak canlandırılmak istenmektedir. AKP iktidarının bu dayatmasına biz, MHP liderliğinin yaptığı gibi boyun eğemeyiz. ‘Madem cumhurbaşkanı hukuka uymuyor, o halde hukuku cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zorladığı fiili duruma uyduralım‘ diyemeyiz. Böylesi bir teslimiyetçilik, cumhuriyetin laik ve demokratik karakterinin yanı sıra üniter bir hukuk devleti olmasından da vazgeçilmesi anlamına gelir.

Başkanlık koalisyonunun kriz ve biriken sorunlara çözüm için tek bir önerisi var: Erdoğan için başkanlık görünümlü rejim değişikliği…

Latife olarak, zaman zaman bizlere takılanlara net olarak belirtiyoruz ki, her zaman ‘Önce Türkiye’ idi son nefesimize kadar da ‘Önce Türkiye’ olacak.

‘Demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti’ olan Türkiye Cumhuriyeti için bu teklife her zeminde karşı çıkıyor ve ‘Hayır’ diyoruz.”

yurtgazetesi

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.