anadoluverumelimedya.com

Kalan sağlar bizimdir

Doğu Perinçek / Aydınlık

Reklam alanı

Geçende Kiraz Perinçek Karavit ve Prof. Dr. Caner Karavit ile konuşuyoruz. İkisi de üniversitelerimizde çalışıyor. Aydınlar arasında ülkeyi terk etme eğiliminin yükseldiğinden söz ettiler. Parasal birikimi olanlar Yunanistan, Portekiz, Kanada’dan ev alıp oralara göç etmeye başlamışlar.

HUZURSUZ VE YOBAZ ORTAMA’ TAVIR

Bu konuda mektuplar da geliyor okuyucularımızdan. B.S. adlı okuyucumuz şöyle diyor:

“Siz şimdi bir savaşta olduğumuzu düşünüyorsunuz ve birlik ve beraberlik diyorsunuz ama ben şundan endişeliyim. Bu ülkenin ilim irfan yaratabilecek bütün insanları, ben de dahil, bu yaşadığımız huzursuz ve yobaz ortamı terk edip gitsek mi diye düşünüyoruz. Bu durumda zaten gerçek savaşı kaybetmiyor muyuz?”

YANIT

Okuyucumuza şu yanıtı verdim:

“B. Bey,

“Bu ülkeden gitmek isteyenler ve gidenler zaten savaşamaz. Kalanlar zaten savaşıyor.

“Gidenler yabancıların, kalan sağlar bizimdir.

“Gitmeyi düşünenler, ilim ve irfan sahibi değillerdir. İrfan sahibi olsalar, akıllarına gitmek gelmez.

“Gidenlerin gözleri arkada kalmasın, bu savaşı kesinlikle kazanıyoruz.

“Gidenlere güle güle, kalanlara selam olsun.

“Unutmayın bu ülkenin kurtuluşu için sonuna kadar savaşma kararında olanların da gururu var. Onlara sorduğunuz her sorunun yanıtında o gururu göreceksiniz.”

1. GİDENLER SAVAŞAMAZ KALANLAR SAVAŞIR

Bu ülkeden gidenler ile kalanlar arasındaki en önemli fark şudur: Gidenler, artık bu ülke için savaşamaz. Kalanlar ise, bu ülke için emek verenlerdir. Çalışarak emek veriyorlar, savaşarak emek veriyorlar.

Acaba hangileri yobaz ve huzursuz ortama karşı; gidenler mi, kalanlar mı?

Ülkeyi terk edenler, sanki yobazlığa çok karşılarmış gibi görünüyorlar ama karşı olsalardı, kalır ve mücadele ederlerdi. Demek ki onlar bu ülkeyi düşünmüyorlar. Kendilerini düşünüyorlar mı? Bu da tartışılır. Çünkü insanın kendisini düşünmesinin çeşitli tanımları vardır.

2. GİDENLER YABANCILARINDIR KALAN SAĞLAR BİZİMDİR

Gidenler, gittikleri diyarlarda kimin için çalışacak, kimin için yaşayacaklar?

Eğer çalışacaklarsa, başka bir ülke için, başka bir ülkenin sermayedarları için çalışacaklar. Eğer orada Türkiye’deki birikimlerini yiyeceklerse, Türkiye emekçisinin emeğini başka bir ülkenin kaynağı haline getirmiş olacaklar.

Kalanlar, bu ülkeye emek vermeye devam edecekler.

O nedenle gidenler artık yabancılarındır. Türkiye açısından bir bakıma onlar ölü defterine yazılacaklar. Kalan sağlar ise bizimdir.

3. GİDENLER YOLSUZ KALANLAR ARİFTİR

Gitmeyi düşünenler, ilim ve irfan sahibi değillerdir. İrfan sahibi olsalar, akıllarına gitmek gelmez.

Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir. Bilim, yol gösterir, başka deyişle eylem kılavuzudur.

Gitmek, hangi yolu gösteriyor? Kaçma yolunu.

Dünyada hangi ilim, hangi irfan kaçma yolunu göstermektedir?

Kaçanların bilim yaptığı görülmüş müdür?

İrfan sahiplerinin, ariflerin, erenlerin kaçtığı görülmüş müdür?

Gidenler, yolunu şaşırmış olanlardır, yoldan çıkmış olanlardır, yolsuzlardır.

Arif olan, bilim ve irfan sahibi olan, kalır ve vatanı için mücadele eder, halkı için mücadele eder, aydınlıklara yürür.

4. GİDENLER SAVAŞI KAYBETMİŞLERDİR KALANLAR ZAFERE İLERLİYOR

Onlar gidince, gerçek savaşı niçin kaybedecek mişiz? Savaşlar vatanına yabancılaşanlarla kazanılmıyor, vatanını asla terk etmeyenlerle kazanılıyor. Aramızda savaştan kaçanlar ne kadar az olursa, o kadar kuvvetli oluruz. Ülkesini zor durumda bırakıp başka diyarlarda bireysel kurtuluş arayanların zaten vatan savaşına katkıları olmaz. Vatanı ve milleti bireysel çözüm peşinde koşanlar değil, kamusal özgürlük için çalışanlar kurtarır. Savaş bireyin çıkar savaşı değil, kamunun savaşıdır. Zafer de kamunundur.

5. GÖZLERİ ARKADA KALMASIN SAVAŞI KAZANIYORUZ

Gidenlerin gözleri arkada kalmasın, vatan savaşını kesinlikle kazanıyoruz.

Akılları arkada kalmaz gerçi ama yine de biz iyimser olalım, akılları arkada kalmasın, halkın aydınlık Türkiyesini, kardeşlik Türkiyesini kuracağız. O zaman onları ağırlarız. Huzur içinde eski vatanlarını ziyaret eder, turistik yerlerde eğlenirler. Eski hatıraları anar, tekrar yeni vatanlarına dönerler.

6. GURURUMUZU GÖTÜREMEZLER PARALARINI GÖTÜREBİLİRLER

Bu ülkeyi vatan kabul edenlerin gururu var. Gidenlere yalvaracak değiliz. Çünkü gururumuzu götüremezler, onurumuzu götüremezler. Götürdükleri üç beş kuruştur, o birikimleri biz yine yaparız.

Bir zamanlar onlar da o gururu paylaşıyorlardı. O onurla mutlu oluyorlardı. Hatta bazılarının dedeleri belki de bu topraklar için toprak oldular. Hiç endişe etmesinler, onların terk ettikleri ülkede yaşamlarını sürdürenler, bu ülkenin kurtuluşu için sonuna kadar savaşma kararında olanlar, onların terk ettikleri o gururu da yaşatacaklardır. Türkiye’den aldıkları her haberde, o gururu görecekler.

7. GİDENLERE GÜLE GÜLE KALANLARA SELAM OLSUN

Güle güle, ne kadar güzel bir uğurlama. Bizi terk edenlere bile güle güle diyen bir milletiz.

Bu toprakların sahipleri vardır. Onların bu topraklar dışında yaşama seçenekleri yoktur. Ya bu topraklarda yaşarlar ya da bu topraklarda ölürler.

Bizden ayrılanlara güle güle diyoruz.

Bu ülkenin aydınlık ve başı dik geleceğini paylaşma kararında olanlar her zaman ezici çoğunluktur.

Selam olsun!

Not:

Anadolu ve Rumeli Medya olarak her gün, seçim sistemi düzeltilmezse, bu kargaşanın sonunun gelmeyeceğini, hatırlatacağız.

Seçim sistemini düzeltmeden hiç bir yere varamazsınız!

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.