anadoluverumelimedya.com

Bu haber solcu öğrencileri ilgilendiriyor

Danıştay 8. Dairesi, Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki öğrencinin “izinsiz gösteri etkinlik ve toplantı düzenlemek, bu tür toplantı gösteri ve etkinliklere katılmak”cezasını, fiilin okul dışında olması nedeniyle iptal etti.

Reklam alanı

Vatan gazetesinden Mehmet Ali Demir’in haberine göre; Eğitim Sen’in 2015 yılında değişikliğe gidilerek Resmi Gazete’de yayınlanan Orta Öğretim Kurumları Disiplin ve Ödül Yönetmeliği’nde belirtilen 11,58,64,94 ve 164. maddelerinin iptali için konuyu yargıya taşıdı. İlk karar Mayıs ayında verildi. Danıştay 8. Dairesi, yönetmeliğin 164. maddesi de dahil itiraz edilen maddeleri yerinde bularak ret kararıverdi. Ancak ikinci itiraz üzerine yeniden görülen dava 29 Ağustos’ta hükme bağlandı. Öğrencilerin sosyal medya üzerinden paylaşımlarına ceza öngören maddeyi makul gören mahkeme, izinsiz gösterilere katılan öğrencilere cezayı öngören 164’ncü madde için ise yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay dairesi fiilin okulun dışında olması nedeniyle okul içi disiplin kapsamına alınamayacağını belirtti. Madde gereği öğrencilere bu zamana kadar 1 ile 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası veriliyordu. Danıştay, kararın hükmünü şu gerekçeyle açıkladı:

KANUNLAR GÜVENİLİR OLMALI

“Hukuki güvenlik ve belirlilik ilkeleri, hukuk devletinin ön koşullarındandır. Hukuki güvenlik ilkesi, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. Belirlilik ilkesi ise yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olmasını, ayrıca kamu otoritelerini keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesini ifade etmektedir. Her ne kadar izinsiz gösteri, etkinlik ve toplantıya dair disiplin hükmünün okul sınırları içindeki davranışlara ilişkin olduğu belirtilmekte ise de, bu husus düzenlemede açık bir şekilde belirtilmediğinden maddenin uygulayıcısı konumunda bulunan idareler tarafından okul dışında gerçekleştirilen fiil ve davranışların da soruşturulmasına ve disiplin cezası uygulanmasına sebebiyet verebilecektir. Bu durumda dava konusu bu hüküm hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.”

MEZUNİYETE BİR HAFTA KALA ATILMIŞLARDI

odatv

About armadmin 9322 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.