anadoluverumelimedya.com

Zeytinliklerin ruhuna Fatiha

AKP’nin meclise sunduğu “Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı”nda yer alan madde geçerse zeytin alanlarının sonu gelebilir.

Reklam alanı

AKP’nin meclise sunduğu ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesine başlanılan “Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı’nda zeytin alanlarının sonunu getirecek bir madde yer aldı. Pakette, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 20’nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarının değiştirilmesi ve ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırılması istendi.

AKP’nin sunduğu paket mecliste kabul edilirse zeytinlik alanların sonu gelecek ve yeni 20. Madde şöyle olacak:

“Zeytinlik sahaları içince zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak tesis yapılamaz ve işletilemez. Ancak, Bakanlıklarca alınacak kamu yararı kararı gereğince yapılacak yatırımlar kapsamında zeytinlik sahaları içinde kurulacak tesisler bu hükümden müstesnadır. Bu durumda, yatırımın yapıldığı alan içinde bulunan zeytin ağacının iki katı kadar zeytin ağacının, Bakanlık tarafından gösterilecek yere dikilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edenlere, dikilmesi zorunlu ağaç başına iki yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca, yeni ağaçların dikildiği alanda zeytinlik sahasının malikine, talebi üzerine intifa hakkı tesis edilir. Bu maddede geçen idari para cezası, her yıl 4.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır.”

Yasanın zeytinlikler için imara kapı açması muhalefetin tepkisine neden oldu. Muhalefet artan inşaat talebinin bu değişimle birlikte zeytinliklerin sonunu getireceğini söylüyor.

Odatv.com

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.