anadoluverumelimedya.com

Hukukçular açıkladı; AKP darbesinin önüne nasıl geçilecek?

Eski AYM Başkanı Yekta Güngör Özden ve eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu Olağanüstü Hal’in amacını aşan KHK’ların Anayasa Mahkemesi’ne taşınabileceğine işaret etti.

ABC GAZETESİ-ORHAN ŞAHİN

Reklam alanı

15 Temmuz Fethullahçı darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal, Hükümet’e Kanun Hükmünde Kararnameler ile sınırsız bir yetki tanıyor. Darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK’larla Cumhurbaşkanına Türk Silahlı Kuvvetleri’ne emir verme yetkisi tanındı. KHK’lara göre Cumhurbaşkanının emirleri yargıya taşınamayacak.

OHAL döneminde KHK’lar yargıya taşınamıyor. Ancak hukukçular farklı bir görüş dile getirdi. Anayasa’nın 148’inci maddesinin ilk fıkrasının, olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerinin yargısal denetim yolunu kapatmış olmasına rağmen, yine AYM’nin 10 Ocak 1991 ve 3 Temmuz 1991 tarihli kararları bu yasak büyük ölçüde aşıldı.

YEKTA GÜNGÖR: AYKIRI KHK’LARA AYM YOLU AÇIK

Eski AYM Başkanı ve Sözcü gazetesi yazarı Yekta Güngör Özden bugün kaleme aldığı yazısında bu duruma işaret ederek, “Olağanüstü durum kararnamelerini sürekli uygulamalara uzanan kurallarla biçimlendirmek de hukuka uygun düşmüyor. Bu konuda Anayasa Mahkemesi’nin 10.1.1991 günlü, Esas 1990/25, Karar 1991/1 no.lu kararıyla 3.7.1991 günlü, Esas 1991/6, Karar 1991/20 sayılı kararları gerekçeleri ve karşı oy yazılarıyla ilgililere ışık tutacak içeriktedir. Yeni kararnameler bu kararlara aykırı içerikler taşımaktadır” dedi.
Yani Anayasa Mahkemesi’nin 1991 tarihli kararlarına aykırı olan KHK’lar muhalefet tarafından yargıya taşınabiliyor.

ÖMER FARUK EMİNAĞAOĞLU AÇIKLAMIŞTI

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu da daha önce AYM yolunun açık olduğunu iddia etmiş, KHK’ların 1991 yılındaki kararlarla hukuk devleti anlayışını öne çekerek yorumlandığını belirtmişti.

Eminağaoğlu Olağanüstü Hal’in amaçlarını aşan KHK’ların AYM’ye nasıl taşınacağını şu şekilde açıklamıştı; “Anayasa’daki düzenleme uyarınca olağanüstü hal KHK’ları için Anayasa Mahkemesine başvurulamamaktadır. Anayasa Mahkemesi,  Anayasadaki bu düzenlemeyi geçmişte 1991 ve 1992 yılında verdiği kararlarda, hukuk devleti anlayışını öne çekerek yorumlamış, eğer olağanüstü hal KHK’sı yoluyla yapılan düzenleme, olağanüstü halin amaç ve sınırılarını aşmıyorsa, olağanüstü hal KHK’ları ile ilgili bu Anayasa hükmünün uygulanabileceğini ve yargı yolunun kapalı olduğunu ifade etmiştir”

Eminağaoğlu, KHK kararlarının iptaline ilişkin emsal kararlara da işaret ederek “AYM, eğer olağanüstü hal KHK’larında, bu KHK’ların çıkarılabileceği koşullar aşılmış ise, çıkarılan bu KHK’ların iptal edileceğini 1991, 1992 ve de 2003 yılındaki 424, 425, 430 ve 285 sayılı KHK’lala ilgili iptal kararlarında açıkça ortaya koymuştur” uyarısını yaptı.

‘YASALAŞMADAN AYM’YE TAŞINABİLİR’ 

Eminağaoğlu’nun bir diğer dikkat çektiği başlık ise KHK’ların yasalaşmadan, yani Meclis’e gelmeden de AYM’ye taşınabileceği yönünde. Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’ne 1996 yılında eklenen “128 inci madde uyarınca, bu KHK’ların, artık 30 gün içinde TBMM’de görüşülmesi ve karara bağlanması da gerekmektedir” düzenlemesinin yasalaşma öncesi AYM’ye başvuru yapılmasına engel oluşturmadığını ifade eden Eminağaoğlu, “Söz konusu KHK’lar bu süre içinde TBMM’de görüşülüp yasalaştıktan sonra, bu düzenlemeler aleyhine diğer yasalar gibi AYM’ne başvurulabileceği kuşkusuzdur. Bu hükme rağmen, söz konusu süre içinde görüşülmemeleri ve karara bağlanmamaları durumunda bu KHK’ların akıbetinin ne olacağı konusu düzenlenmemiştir. Öyle bir durumda da bu KHK’lar aleyhine AYM’ne başvurulduğunda iptal kararı verileceği açıktır”  diye konuştu.

abcgazetesi

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.