anadoluverumelimedya.com

Teziç’ten AYM’ye kritik çağrı:’Yasayı iptal etmezseniz sıra size gelecek!’

Anayasa Profesörü Erdoğan Teziç, TBMM‘de kabul görülen ve Yargıtay ile Danıştay yapısındaki değişiklikleri içeren yüksek yargı paketinin Anayasa Mahkemesitarafından iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Reklam alanı

Yeni yargı paketine ilişkin konuşan Teziç “Bu yasayı iptal etmezse, sıra Anayasa Mahkemesi’ne de gelecek” şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet‘ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Meclis Genel Kurulu’nda onaylanan yargı paketinin yürürlüğe girmesinden sonra hükümet, 5 gün içinde yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerini belirleyecek.

10 gün içinde görevi sona erecek üyeler adli ve idari yargıda görevlendirilecek. Anayasa Profesörü Erdoğan Teziç mecliste onaylanan yasayı  “boşalt- doldur yasası” olarak nitelendirmiş ve yürürlüğe girmeyecek biçimde iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştir.

ERDOĞAN TEZİÇ’TEN AYM’Yİ YENİ YASAYA İLİŞKİN UYARDI

Anayasa Profesörü Teziç, yürürlüğe giren yeni yasaya ilişkin şu uyarı ve değerlendirmelerde bulundu:

– Bu bir boşalt-doldur yasasıdır. İlerde öyle bir hale gelir ki hükümet, bütün devlet kurumlarında “boşalt-doldur” yasalarıyla kendisine tamamen bağlı olacak bir yapıyı istediği gibi oluşturma imkânına kavuşacak. Burada asıl tehlike, kendisine biat etmeyecek hiçbir kurum kalmayacak. Üniversitelerde hazırlığını yapar, boşaltır istediği gibi elemanlarla doldurur.

‘BU YASA PARLAMENTOYA KADAR UZANABİLECEK BİR SORUN’

– Parlamentodaki çoğunluğu beğenmediği zaman milletvekillerinin görevlerini kanunla sonlandırabilir mi, temel sorun bu. Parlamentoya kadar uzanabilecek bir sorun var. Öyle bir yasa çıkarırlar ki çıktığı gün üyelikleri sona erer. Bunlar yargıya gittikleri takdirde kazanırlar, ama iş işten geçmiş olur.

‘AYM TOPLUMUN GELECEĞİ İÇİN BU YASALARA KAPIYI KAPATMALIDIR’

– Anayasa Mahkemesi, toplumun geleceğini düşünerek bu tür yasalara kapıyı tamamen kapamalıdır. Artık kanunların yürürlüğünün durdurulması diye bir mekanizma var. Bu tür düzenlemeleri önleme konusunda geniş sonuçlar doğuracak bir içtihat kararı verebilmelidir. Anayasa Mahkemesi, bir içtihat mahkemesidir. İptal kararını verdikten sonra yasa hükümlerinin uygulanmaması konusunda idareye “kazai emirle bu kanun geçmişe yönelik olarak da uygulanmayacaktır’” diye bir karar vermeli. Böyle bir yola gidilebilmeli. Yasanın iptalinden sonra tüm gedikleri kapatmalı. Aksi takdirde çok tehlikeli sonuçları doğacaktır.

‘BOŞALT- DOLDUR TÜRÜ YASALAR’

– “Boşalt-doldur” türü yasalar, yasama organının yetkiyi kötüye kullanmasıdır. Anayasanın 7. maddesinin kenar başlığı “yasama yetkisi”, 9. maddesinin ise “yargı yetkisi”dir. HSYK’nin yapısındaki büyük değişimden sonra 9. maddenin kenar başlığı, “yürütmeye bağlı bir görev” haline gelmiştir. Kuvvetler ayrılığı kalkmıştır, hele hele yargı görev haline getirilince rejim üzerindeki tartışmaların bir tek nitelemesi ortaya çıkıyor: Diktatörlük. Hukuken bir dikta rejimi yerleşti ve yerleşmeye devam ediyor. O bakımdan Anayasa Mahkemesi, devletin bekasını düşünerek ve yargı yetkisini kullanarak hukuk devletinin sürekliliğini sağlayacak karar vermezse çok yakın gelecekte sıra Anayasa Mahkemesi’ne gelecektir.

– Yargıçlar seçilerek geldi, seçimi siz yasama işlemiyle sonlandırıyorsunuz. İşlemde paralellik ilkesi vardır. Bir işlem nasıl yapıldıysa öyle geriye alınabilir. Anayasa Mahkemesi, şu soruyu sorarak inceleme yapmalıdır. Yasa, kamu yararı amacıyla mı yoksa başka bir amaçla mı yapılmıştır? Bütün kamusal işlemler kamu yararı amacıyla yapılır. Zaten amaç unsuru sakatsa yasanın tereddütsüz iptal edilmesi gerekir.

cagdasses

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.