anadoluverumelimedya.com

YSK’nın Erdoğan dilomasındaki 12 büyük çelişki

Erdoğan’ın diploması hakkında YSK’ya suç duyurusunda bulunan eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, açıklanan diplomadaki 12 büyük çelişkiye dikkat çekti.

YSK, HDP ile eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde kurula sunduğu üniversite diplomasının incelenmesi istemiyle yaptıkları başvuruları görüştü.Kurul, başvuruları oy birliğiyle reddetti.Ancak YSK, Erdoğan’ın ‘diplomasını’ HDP ile paylaştı.

Reklam alanı

YSK’nın açkladığı ‘Erdoğan diploması’nın ardından bir açıklama yapan YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu “Olmayan diplomanın, Noter onaylı örneği geçerli olabiliyormuş” dedi ve diplomadaki 12 bariz çelişkiye dikkat çekti.

FAKÜLTE KURULMADAN MEZUN OLMUŞ!

Eminağaoğlu, YSK’nın açıkladığı diplomada Erdoğan’ın 1981’de mezun olduğunun görülmesine rağmen fakültenin 1983’te kurulduğuna dikkat çekerek diğer çelişkili bilgileri de tek tek sıraladı.

İşte Eminağaoğlu’nun dikkat çektiği o çelişkiler:

1-Erdoğan DİPLOMASINI kaybetmesi/okunaksız hale gelmesi nedeniyle, bunun yerine 2011de DUPLİKATA alırken, diploma konusundaki önceki belgeler iade edilir. Duplikatada, diploma üstündeki isimlerin, imzasız olarak yer alması esastır.

(Mevcut 2013 sonrası yönerge md 12/3)
http://dosya.marmara.edu.tr/www/mev…
http://www.sozcu.com.tr/2014/gunun-…

2-Rektörlük te, açıklamasında 2011de duplikata verildi der.

http://dosya.marmara.edu.tr/www/duy…

3-Duplikata varken, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde bu duplikatanın kullanılması gerekirken, (1512 Sayılı Noterlik Yasası md 94 dolanılarak) aslı olmayan diplomanın 1995’teki noterdeki onaylı örneği üzerinden 2014’te noterden bir daha örnek çıkartılarak, bu örnek YSK’ya verilir.

http://www.diken.com.tr/ysk-erdogan…

4-Diploma ve duplikata üstünde Marmara Üniversitesi ve “dört yıl” öğrenim ifadesi yer almaktadır.

5-1981 Şubat’ta öğrenim bitirildiği ifade edilmesine rağmen, 1982 de kurulan Marmara Üniversitesi ve 1983 de kurulan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (Rektörlük açıklaması, sy 2, prg 8) diploması/duplikatası verilmiştir.

6-1973 yılında İHL mezunu olmasına rağmen, 1973 sonbaharında Eyüp Lisesi’nde fark dersi verildiği ifade edilmektedir. Bu konuda hiç bir belge bulunmamaktadır.

7- Eyüp Lisesinden 1973 sonbaharında fark dersi verilmesi durumunda 1974 yılı için üniversite merkezi sınava girilmesi ve aynı yıl yerleşme söz konusu olmaması gerekirken, 1974 yılında kayıt yaptırıldığı ifade edilmektedir.

8- 1973 tarih ve 1750 sayılı (4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yasa öncesindeki) Üniversiteler Yasası’nın 54 ncü maddesine göre, öğrenim süresine ek olarak yarısı kadar bir süre içinde bitirme durumu olmazsa ilişik kesilmesi söz konusudur.
http://www.resmigazete.gov.tr/main….

9- 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası’nın 31, 32, 36 ncı maddelerinde, İHL bitirenlerin girebileceği alanlar konusunda hüküm getirilmiş, yüksekokullarının sürelerinin yasa ile düzeneleneceği ifade edilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main….
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMe…
10- “Aksaray Yüksek Ticaret Okulu” (1974 yılındaki adı ile Aksaray İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulu)’nun, giriş tarihindeki öğrenim süresi ortaya konulmamıştır.

11-Yüksekokul öğrenin programına tabi tutulup, 1980-1981 Şubat döneminde öğrenimin bitirildiğinin belirtilmesi karşısında, (okul 4 yıllık olmamasına rağmen, 4 yıllık olsa bile, yarı süre de eklenince, eğitim öğretim yılı üzerinden süre hesabı yapıldığında) normalde 1750 SY md 54’teki süre aşılmıştır.

http://www.cnnturk.com/haber/turkiy…

12-Mezuniyet belge tarihindeki isim, sıfat ve ünvanlar, o tarihte görevde olan kişilerle ilgili isim, sıfat ve ünvanlarla çelişki taşımaktadır.

13- Sınıf arkadaşı olduğu söylenen rektör 1978’de mezun oluyor. Mezuniyeti, bugünkü adıyla değil, o günkü adıyla İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler AKADEMİSİ ifadesi kullanılıyor.

Aydın Ayaydın ise 1978-1981 arasında dört yıl boyunca hocası olduğunu, dört yıllık İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı İktisat ve Ticaret Yüksekokulu’nu bitirdiğini bitirdiğini söylüyor.

Erdoğan ise 1981 yılında, Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi’ni bitirdiğini ifade ediyor.
YSK’ya ise, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, noter onaylı diploma örneği sunuluyor.

http://eminarat.com/hakkimizda.html
http://www.radikal.com.tr/politika/…
http://www.cumhurbaskanligi.gov.tr/…

14-Aykırılık ve çelişkiler devam edip gitmektedir.

15- YÖK ve YSK, tarih yazmaktadır…
abcgazetesi

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.