anadoluverumelimedya.com

Liselerden yağmur gibi bildiri yağıyor

İstanbul Erkek Lisesi, Cağaloğlu, Galatasaray, Vefa Lisesi’nin ardından Notre Dame de Sion, Kadıköy Anadolu Lisesi, Ostim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ankara Gazi Lisesi ve son olarak  Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesi deisyan bayrağı açtı. Öğrenciler yaptıkları açıklamalarda okul idarelerinin iktidar yanlısı, baskıcı tutumunu eleştirdi.

Reklam alanı

Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri yayınladıkları bildiride, “Türkiye’nin dört bir yanında liseli kardeşlerimizin gerici, yobaz okul idarelerine verdiği mücadeleyi gıpta ile izlerken okulumuz Beyoğlu Anadolu Lisesi’nin kız lisesine çevrilerek gelecek yıldan itibaren erkek öğrencilerin okula alınmayacağını öğrendik.” denildi. ” Bir önceki müdür yardımcısı haksız biçimde görevden alınıp yerine ilçe milli eğitim müdürünün dayatmasıyla 3 yıllık bir din kültürü öğretmeni müdür yardımcısı olarak atanmıştır.” ifadelerinin yer aldığı bildiri, “Gücümüzü Beyoğlu Anadolu Lisesinin “karanlıktan aydınlığa” olan şiarından alıyoruz. Bütün mezunlarımızı ve öğrencilerimizi mücadelemizde desteğe çağırıyoruz.” ifadeleriyle son buldu.

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi yayınladıkladıkları “Omuz Veriyoruz!” başlıklı bildirilerinde, “Şeriatçı yobaz dernekler okulumuzda stand açmaya kalkıyor. Yakasında Berkin Elvan fotoğrafı olan arkadaşımız dersten atılıyor.” denilerek şöyle devam edildi: “Bizler ülkemizin geleceği, yarınları olan liseliler, etrafımızı saran karanlığı önce okulumuzda yeneceğiz daha sonra ülkemizde.”

İzmir Fen Liseliler yayınladıkları bildiride şu ifadeleri kullandı: “Fen liselerinin, bilimsel eğitimin itibarsızlaştırıldığı, imam hatipler yoluyla dinsel eğitimin yaygınlaştırıldığı bir ortamda bilim üretiminin düzeyi bellidir. O düzeyi yakın zamanda ‘papaz eriğini’ ‘imam eriğine’ çeviren çılgın TÜBİTAK projesinde gördük. Dolayısıyla denilecek tek şey öyle ortama böyle bilim olur. Halbuki bilimsel eğitimin ağırlıklı olduğu bir ortamda biz İzmir Fen Liseliler olarak 2 ay önce kemoterapi ilacı geliştirerek bilimsel üretimin nasıl olacağını göstermiş olduk. Onların gülünç gericiliğine karşı aydınlanmacılığın ve bilimin sesini yükselteceğiz. Proje okulları kapsamında atadığı “badem bıyıklı” idarecilere boyun eğmiyor ve bilimsel üretim ve etkinliklerimize devam edeceğimizi söylüyoruz.”

Bağzı Notre Dame de Sion’lular imzalı yayınlanan bildiride, lisenin çağdaş ve medeni bir eğitim modeli yaratmayı iddia ederken, siyasi iktidarın beden politikası ve ifade özgürlüğü üzerinden eğitim modelinin yeniden inşa edildiği belirtti. Lisede tek tipçi uygulamaların bulunduğunu belirten öğrenciler, körelme sürecine boyun eğmeyeceklerini bildirdi.

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri de okul yönetiminin öğrencilere yönelik baskısını, ‘Duyuru’ başlığı altında ‘idarenin incelediği’ bir metinle anlattı. Metne uyguladığı ‘otosansürle’ yaşananları anlatan öğrenciler, açıklamanın ‘sansürsüz’ kısmını protestoya katılan diğer ‘Proje Okul’lara selam gönderip “Yandaşlara arkasını dönenlerle, yarımada yokuşunda geçmişi özleyenlerle, Fikret’in mirasını koruyanlarla beraber bu kara mürekkebi dağıtmak için ışığa koşacağız.” dedi.

 

Bornova Anadolu Lisesi’nin bildirisinde “Gelin padişah yalakalarına hep birlikte sırtımızı dönelim” ifadeleri yer alıyordu. Hemen arkasından yayınlanan Vefa’nın bildirisinde ise “Diğer okullarla beraber karanlığa sırtımızı dönmeye hazırız!” denilmişti.

Ankara Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri de arkadaşlarının bu sözlerine “Selam olsun karanlığa arkasını dönüp güneşli yarınlara yürüyen bütün liselilere” diyerek katıldı.

Ankara Ostim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise “İstanbul Erkek Lisesi’ndeki arkadaşlarımızın başkaldırmasıyla başlayan ve Ülkenin diğer kentlerindeki liselere yayılan liseli arkadaşlarımızın onurlu mücadelelerini destekliyoruz ve Ortaçağcı-Gericiliğe karşı omuz omuza mücadele ederek kazanacağız” açıklamasını yaptı.

İşte yapılan o açıklamalar ve bildiriler…

Beyoğlu Anadolu Lisesi açıklaması:

“Karanlıktan Aydınlığa”dır şiarımız

Türkiye’nin dört bir yanında liseli kardeşlerimizin gerici, yobaz okul idarelerine verdiği mücadeleyi gıpta ile izlerken okulumuz Beyoğlu Anadolu Lisesi’nin kız lisesine çevrilerek gelecek yıldan itibaren erkek öğrencilerin okula alınmayacağını öğrendik.

Bahçesinde kızların ve erkeklerin bir arada oturmasından dolayı yoldan çıkacağını düşünüp üniversite seçen bir zihniyetin kızlı-erkekli eğitime nefretini elbette ki biliyoruz. Devlet desteğindeki dinci vakıflarda çocuklara sistematik taciz, tecavüz edilirken ses çıkarmayan, eğitimi dinci-gerici vakıf ve kurumlara ihale edip memleketi koca bir imam hatip hapishanesine çeviren iktidar ele geçiremediği okulları “proje okul” kılıfıyla kuşatıp, idarecisinden öğretmenine kadar kendi zihniyet dünyasıyla uyumlu “eğitimcilerle” doldurmuştur.

Okulumuzdaki gericileşme öncelikle müdür yardımcılığı atanmasında yaşanmıştır. Bir önceki müdür yardımcısı haksız biçimde görevden alınıp yerine ilçe milli eğitim müdürünün dayatmasıyla 3 yıllık bir din kültürü öğretmeni müdür yardımcısı olarak atanmıştır. Öğrenciyle iletişim kurmayı beceremeyen, bütün gün güvenlik kameralarından okulu izleyen biri köklü bir okulun idareci koltuğuna geçmiştir.

Okulumuzdaki sınıfların fiziki kapasiteleri 34 kişiyi bile kaldıramazken, Ankara’daki -büyük ihtimalle eğitimci olmayan- bürokratların verdiği kararla sınıf mevcutları 40 kişiye çıkmıştır. Bahçesi olmayan, sınıflarına 30 kişinin bile sığmadığı bir okula 40 kişilik kontenjan veren bir zihniyet akabinde karma eğitim veren okulumuzu kız lisesi yapmıştır. Çok da uzak olmayan bir vadede kız imam hatip lisesi yapılmayacağının garantisi yoktur.

Bizler Beyoğlu Anadolu Liseli öğrenciler olarak okul bileşeni öğrenci-öğretmen ve mezunlarının görüşü alınmadan alınan “kız lisesi” kararına karşı çıkıyor, kızlı-erkekli karma eğitimin devam etmesini talep ediyoruz.

Gücümüzü Beyoğlu Anadolu Lisesinin “karanlıktan aydınlığa” olan şiarından alıyoruz. Bütün mezunlarımızı ve öğrencilerimizi mücadelemizde desteğe çağırıyoruz.

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi:

İzmir Fen Lisesi açıklaması:

Yüzümüzü aydınlanmaya dönüyoruz!
İzmir Fen Lisesi olarak, İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Cagaloğlu Anadolu Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi’ndeki arkadaşlarımızın başlattığı bu çağrıyı destekliyoruz.
Bu çağrı, memleketteki tüm liselilere umut olmuştur.Ülkemizde süregelen gericiliğin ve karanlığın baskısına gençliğin boyun eğmeyeceği bir kez daha gösterilmiştir.
Gericiliğin ve baskının ülkemizi felakete sürüklediği günlerde bu tepkiye kulak verilmelidir. ‘Dindar ve kindar’ nesil yetiştirmek hevesiyle okullarımız gericilik ve piyasacılık ile teslim alınmaya çalışılıyor.
Fen liselerinin, bilimsel eğitimin itibarsızlaştırıldığı, imam hatipler yoluyla dinsel eğitimin yaygınlaştırıldığı bir ortamda bilim üretiminin düzeyi bellidir. O düzeyi yakın zamanda “papaz eriğini” “imam eriğine” çeviren çılgın TÜBİTAK projesinde gördük. Dolayısıyla denilecek tek şey öyle ortama böyle bilim olur.
Halbuki bilimsel eğitimin ağırlıklı olduğu bir ortamda biz İzmir Fen Liseliler olarak 2 ay önce kemoterapi ilacı geliştirerek bilimsel üretimin nasıl olacağını göstermiş olduk. Onların gülünç gericiliğine karşı aydınlanmacılığın ve bilimin sesini yükselteceğiz.
Proje okulları kapsamında atadığı “badem bıyıklı” idarecilere boyun eğmiyor ve bilimsel üretim ve etkinliklerimize devam edeceğimizi söylüyoruz.
Tüm liselere çağrımızdır !
Şimdi zaman; Galileo’nun tüm baskılara karşın “Dünya dönmeye devam ediyor” cümlesindeki tavrı gösterme zamanı. Galileo’nun inadını sürdürüyoruz.Karanlığın boğuculuğuna karşı, gerçeğin ve bilimsel olanın safındayız.  Karanlığa  sadece sırtımızı dönmüyor, yüzümüzü hep beraber aydınlanmaya dönmeye çağrıyıoruz.

Ülkemizin sürüklediği karanlığa karşı, gelecek güzel günler için yürüyelim.

Notre Dame de Sion lisesi açıklaması:

Çağdaş ve medeni bir eğitim modeli benimsediğini iddia eden okulumuz Notre Dame de Sion, mevcut siyasi konjonktürün her türlü dayatmasını beden politikası ve ifade özgürlüğü üzerinden yeniden kuruyor. Eleştirel düşünme yollarını destekler gibi görünüp, öğretmenlerimizi makineleştiriyor, öğrencileri belirli bir sınıfsal prototipe hapsediyor ve bunun oluşması için her türlü hak ihlalini meşrulaştırıyor. Notre Dame de Sion öğrencisi profili yaratmak isteyen ve bu profile uymayan tüm öğrencileri tehditlerle, yasaklarla, cezalarla, iğneleyici konuşmalarla rencide ediyor. Gücünün karşısındakinin iradesini yıkmaya yetemeyeceğini fark edince “gerekli önlemleri” alıyor. Ve bizler, törenlerde, okul koridorlarında ve dersliklerde de bu dilin hegemonyasına maruz kalıyoruz.

ESNAF RAHATSIZ OLUYOR DİYE ETEKLERİMİZ…

Çevredeki esnafın rahatsız olduğu bahanesiyle eteklerimizin bir anda şort eteğe dönüştürülüyor. Okul üniformasına “sadık kalan” kadın öğrencilere okula kendini göstermek için geldiği idare ve öğretmenlerce söyleniyor. Ve hatta hakaret ediliyor. Tayt giymek beden ölçüleri kıstasına göre disiplin suçuna dönüştürülüyor. Ve bu yollarla kadın öğrenciler üzerinde baskı kuruyor. Bunun yanında, derslerde homofobik, transfobik ve cinsiyetçi söylemler devam ediyor. Bunlar da okulda ve dışarda sürekli karşılaştığımız tacizi normalleştiriyor. Örneğin, Karadelik adlı kısa filmin bir derslikte gösteriminden sonra öğretmenin “erkekler anlar” diyerek kinaye yapması; kürtajın dinde yasak olduğunun öğretmenler tarafından ders esnasında dile getirilmesi, cinsiyetçi küfürler edilmesi ve kadınlar üzerinden yürütülen ayrımcı söylemler idarenin kulağına nedense hiç gitmiyor. Törenlerde ise biz yarım kadınların çiçek olmaktan başka bir çaresi kalmıyor. Baskılar sadece bedenimizle sınırlı kalmıyor, fikrimize de müdahale sürüyor. Bir öğrenci, din sınavında “başkasının doğruları” yerine kendi doğrularını cevap doğrultusunda yazdığı için disipline gidiyor ve kuruldaki öğretmenler öğrenciye “Saçmalamışsın, bilinçaltını kusmuşsun, resmi evrakta fikirlerini dile getiremezsin” diyor. Ancak okul unutuyor ki, bu sözler, NDS’nin internet sitesinin “Hedefler” kısmında “bilimsel, eleştirel tavır alabilen ve özgür insanlar yetiştirmek” iddiasını boşa çıkarıyor. “Okul dışında istediğini yap” diyerek yine kendini özgürlükçü sanan okulumuz, “hobi olarak gene yap”tan öteye gidemiyor.

İDARECİ EĞİTİMCİ DEĞİL PATRON

İdare, eğitimci ilişkisinden çok patron ilişkisini yeğlediğini, geçen sene edebiyat öğretmenimizi “itaat etmediği” gerekçesiyle temmuz ayında atarak göstermişti. Hatırlatıyoruz: okulu okul yapan idare değil, öğretmenler ve öğrencilerdir. Yaşama alanlarımızı genişleten öğretmenlerin, doğrudan veya dolaylı olarak çeşitli yöntemlerle okuldan uzaklaştırıldığına tanık oluyoruz. Bunun bir eğitim politikası değişikliğinin işaretleri olduğunun farkındayız. Ancak, bilimum iktidarların dahil olduğu bu körelme sürecine boyun eğmeyi reddediyoruz. Notre Dame de Sion örneğinden, “aydınlıkçı” çerçevenin de dayatmacı zihnin bir parçası haline dönüşebileceğini görüyoruz. Ekol olmamız veya olmamız değil, anti-faşist mücadeleyi her alanda kuvvetlendirmemiz gerektiğinin esas olduğunun bilincindeyiz. Direnen tüm liselilere selam ve dayanışmayla…”

Kadıköy Anadolu Lisesi’nin bildirisi şöyle:

Ankara Gazi Lisesi ise şu açıklamayı yaptı:

Ankara Ostim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açıklaması şöyle:

“Liselerimizdeki eğitimlerimiz tamamen Bilimsellikten ve Laiklikten uzaklaşarak, Ortaçağcı-gerici bir eğitim verilmektedir. Örneğin; Cuma namazlarına okul idarecileri giderken okulun bahçesindeki gördükleri arkadaşlarımızı zorla namaza götürmektedir. Rehberlik derslerimizde ise psikoloji ve sosyoloji konularını konuşmamız gerekirken derse giren öğretmen tarafından dini konuları anlatmaları gibi birçok örnekler mevcuttur.

Bizler bunların Gerçek İslamiyet’le, Kuran’la, Hz. Muhammed ve 4 Halife ile ilgilerinin olmadığını günbegün görüyoruz. Okul İdarecileri ve Bazı Öğretmenler ise Pentagon İslam’ı ve Muaviye-Yezid dinin İslam’ını derslerimizde göstermektedirler. Liselerimizin gerileştirmesine İzin Vermeyeceğiz.”

Bizler bu ülkenin ilerici, aydın gençleri olarak bu yapılan “ Din kisvesi adı altında dünya menfaati” sağlayan idarecilere ve öğretmenlere inanmıyoruz ve inanmayacağız. Bizleri ortaçağcılaştırmalarına, gericileştirmelerine izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar liselerimizde Laikliği, Bilimselliği savunacağız.

Tüm liseli arkadaşlarımızı desteğe ve mücadelemize omuz vermeye çağırıyoruz.”

Odatv.com

About armadmin 9321 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.