anadoluverumelimedya.com

ÇİN DEVLET KONSEYİ : DOĞU TÜRKİSTAN’A 2 MİLYON ÇİNLİ ZORLA YERELEŞTİRİLECEK

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM)
67 yıldır Doğu Türkistan’ı işgal altında tutan Komünist Çin yönetimi bu tarihi Türk ana yurdunu  etnik Çinlilerin yaşadığı bir Ülke haline bir an önce dönüştürebilmek için  Çinli göçmen getirerek yerleştirme işine hız verdiği ve 2016 yılı içerisinde toplam 2 milyor etnik Çinli göçmenin zorla yerleştirileceğini açıklandı.
Özgür Asya radyosu’nun bildirdiğine göre ,Çin Devlet Konseyi Fakirleri Koruma ve Destekleme Ofisi’nce  yapılan bir açıklamada fiziksel gelişim,ekolojik durum ve yatırım ve gelişme şartları uygun olmayan merkezi Çin bölgelerinden 2016 yılı içerisinde toplam 2 milyon kişinin “ Ekonomik durumlarının iyileştirilerek fakirlikten kurtarılıması” amacı ile Doğu Türkistan bölgesine göç ettirilerek yerleştirileceklerini bildirdi.
Çin devlet Konseyi Fakirleri koruma ve destekeleme Ofisi başkanı Liyu Yungfing 10 Mayıs 2016’de Pekin’de düzenlediği basın toplantısında 2017 yılına kadar toplam 2 milyon Çinili göçmenin Uygur bölgesine transfer edilerek   yerleştirilecekleri belirtti.Çin göçmenlerin yerleştirileceği bölgelerin ise şunlar olduğunu bildirdi ;
1.Doğu Türkistan’in güney vilayetlerine( Uygur Türklerinin kahir ekseriyetini oluşturan güney vilayetelerine)
2.Uygur Bölgesinin  özel Ekonomik Geliştirme bölgelerine
3. Doğu Türkistan’a tarnsferinden sonra tahliye edildikleri yerler
Fakirler Ofisi  Başkanı Liyu ,etnik Çinli göçmenlerin özellikle yol,su,elektrik ve diğer alt yapı şartlarının ikmal edildiği yerlerde iskanlarının sağlanacaığını de belirtti. Etnik Çinililerin bölge’ye göçlerinin büyük kafileler halinde  getireleceğini ve daha önceki nüfus transferlerinden elde edilen deneyimlerden azami şekilde yararlanılacağını de belirtti.2017 yılından sonra de bölgeye Çinli göçmen yermleştirme işlemlerinin daha da arttırılarak sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.
Uzmanalar ve Doğu Türkistan’dan gelenlerin ifadelerine göre merekezi Çin’de ekonomik gerileme ve ihracatın sürekli azalması sonucu işletmelerin bir bir kapandığını, işsizi kalan Çinili işçilerin her gün sürekli gösteri yaptıklarını,işgalcı Çin’in ise,Çinlilerin bu tepkilerini önlemek için bu  çareye  başvurduklarını ifade ediyorlar.Ayrıca,Doğu Türkistan’a planasız,programsız ve alt yapı oluşturulmadan zorla getirilen Çinli göçmenlerin  büyük bir bölümünün  işe yerleştirilemedikilerini  İşgal yönetimindeki etnik Çinli yöneticilerin rüşver,kayırma ve Çinlilerde çok ve yüksek düzeyde görülen sosyal hastalık ;  hemşehricilik-bölgecilik nedeniyle ile adaletsızlikler yaşandığını bunun ise,genel huzursuzluklara yol açtığını de ifade ediyorler. Doğu Türkistan’da işe yerleştirilemeyen  ve yeterli yaşam şartlarını elde edemeyen Çinli göçmenlerin memleketlerine( Çin’e)  geri dönmeye başladıklarını belirtiyorlar.

Reklam alanı

uyghurnet

About armadmin 9322 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.