anadoluverumelimedya.com

Zeytin yasasının getireceği 5 felaket

SEVİL ASLAN

Reklam alanı

Çiftçi-Sen, (Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu), Zeytin Koruma Yasası taslağının mevcut haliyle değişikliğinin kabul edilmesi durumunda zeytinlik alanların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olacağını duyurdu. Çiftçi Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “3573 sayılı kanunun 20. Maddesi “Zeytinlik sahalara 3 kilometre yakınlıkta, zeytinlerin üremesine ve gelişmesine zarar verecek kimyasal atık, toz ve duman yayan tesisleri hiçbir şekilde kurulamaz” diyerek, zeytinliklere bir tür dokunulmazlık getirmiştir. AKP Hükümetini bu kanun rahatsız etti, zeytinlik alanların talan edebilmesi için 6 kez yasal kılıf bulmaya çalıştı başaramadı. “Kanun Hükmünde Kararname” çıkarttı, mahkeme bu kararnameyi ‘kanunsuz’ bulduğundan dolayı iptal etti. Ama AKP hükümeti enerji, maden, turizm ve inşaat şirketlerinin kanunsuz talanlarını “yasal” talanlar haline getirebilmek, bu talanları çoğaltabilmek için elinden geleni yapmaktadır. Tarımsal üretimi ve tarım topraklarını doğrudan ilgilendiren bir konuda Enerji Bakanlığına kanun hazırlattırmıştır. Şimdi o kanunu “Torba Yasa” ile TBMM’den geçirmek istiyor.”

İşte zeytinlik alanlarda öngörülen felakete yol açacal değişiklikler:

1. Kanun tasarısı “25 dekar altındaki zeytinliklerin zeytinlik olmadığı” iddiasını taşıyor ve 3573 sayılı kanunun 20. maddesini fiili olarak ortadan kaldırmak istiyor. Halbuki Türkiye de 25 dekarın üstünde zeytinlik alan bulmak güç. 25 dekarın altında kalan alanlar talana açık olacak.

2. Kanunla binlerce dekar tarım arazisi enerji, maden, turizm ve inşaat yatırımları için yok edilebilecek. Termik santraldan toplu konuta, turizm projelerinden maden çıkarma arama faaliyetlerine değin birçok proje zeytinlik alanlarda gündeme gelecek.

3.Değişiklikle nükleer ve termik santralların da önü açılacak.

4.Sağlıklı gıdaya erişim hakkı yok olacak.

5.Çiftçinin üretimi engellenecek ve bu şekilde halkın geçim kaynağı elinden alınmış olacak.

birgun

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.