anadoluverumelimedya.com

“İSMAİL KAHRAMAN GAZİ MECLİSE İHANET ETMİŞTİR”

“İsmail Kahraman Meclis Başkanı olma ehliyetini kaybetmiştir”

Reklam alanı

Milli Anayasa Hareketi Yönetim Kurulu Türkiye Barolar Birliği’nde toplanarak “yeni anayasa” süreci ve İsmail Kahraman’ın açıklamaları hakkında aşağıdaki açıklamayı kamuoyu ile paylaşmıştır.

haberler29.4.16-22

BASIN AÇIKLAMASI
“İSMAİL KAHRAMAN GAZİ MECLİSE İHANET ETMİŞTİR”

Cumhuriyete ve Gazi Meclis’e son saldırı maalesef doğrudan doğruya Atatürk’ün tarihi makamına oturtulan TBMM Başkanı tarafından yapılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık koltuğunda oturan, Anayasa gereğince Cumhurbaşkanlığı’na vekâlet yetkisine sahip olan ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na başkanlık etmekle görevlendirilmiş olan İsmail Kahraman, Anayasa’yı ihlal ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni inkar etmiştir. Hukuk devletinin ve parlamenter demokrasinin daha fazla zarar görmesine izin verilmemeli, bu kişi işgal ettiği yüce makamı bir an önce boşaltmalıdır.

İsmail Kahraman’ın “yeni anayasada laiklik olmamalı, yeni anayasa ladini olmamalı, dindar olmalıdır” sözleri, işgal ettiği makam gereğince “kişisel görüş” olarak değerlendirilemez.
Bu sözler bir konuşmalık değildir. İsmail Kahraman’ın konuşmasına karşı kamuoyunda doğan tepkiler karşısında yaptığı açıklama da samimi değildir. Çünkü bu sözler, 2012’de kendisinin başkanlığını yaptığı bir komisyon tarafından 2012 yılında hazırlanmış olan anayasa taslağında aynen yer almış olan sözlerdir.

Kendi imzasını attığı Yeni Anayasa Taslağı’nda, İsmail Kahraman’ın, laiklik ilkesinin yanı sıra, anayasadan Türk Milleti’nin silinmesini hedeflediği; din, inanç, mezhep topluluklarına statü ve özerklik verilmesiyle sömürülmeye açık, çatışmalı, kimliksiz yığınlar oluşturmak isteyen bir ümmet toplumu yaratmak istediği; parlamenter sistemi ortadan kaldıracak bir başkanlık rejimi kurulmasını amaçladığı görülmektedir.
İsmail Kahramanların laiklik ilkesine karşı düşmanlığı, Türk Milleti’nin varlığına ve egemenlik hakkına karşı olan düşmanca tutumlarının ayrılmaz parçasıdır. Hayal ettikleri çağdaş, milli toplum yerine çağdışı kabileler yığınını oluşturmaktır. Bunlar yeni anayasayla ulusun egemenlik hakkını ortadan kaldıracak özerkçi bir devlet yapısını amaçlamaktadırlar. Böylece “Yeni anayasa” dayatmalarıyla ulus devletlere savaş açan emperyalist odakların güdümünde olduklarını ve etnik bölücülükle aynı çizgide bulunduklarını ele vermektedirler.

Artık açık olarak görülüyor ki,
Laiklik ilkesinin ortadan kaldırılması ülkemizin inanç, mezhep, tarikat, cemaat ve din esasına dayalı bir devlet sistemi kurularak, sonu gelmez iktidar savaşlarına sürüklenmesi demektir. Laiklik dışı bir devlet sisteminde hiçbir dinin güvencesi olmadığı gibi inanç dünyası en hilekâr ve gaddar grupların işgalinde kalır. Bunun acı örnekleri Ortaçağ Avrupası’nda görülmüştür ve günümüzde güneyimizdeki komşu ülkelerde halen görülmektedir.

Artık açık olarak biliniyor ki,
Laiklik ilkesi, dini inançlarımızı kullanarak, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere insanlarımızın zihinsel, fiziksel, ekonomik, manevi olarak istismar edilmesini engellemenin biricik yoludur. Laiklik, her türlü bireysel hak ve özgürlüklerimizin, özellikle de din ve vicdan özgürlüğümüzün güvencesidir. Laikliğin veciz ve anlaşılır tanımı T.C. Anayasası’nın 24. maddesinde değiştirilmesi teklif edilemez şekilde yer almaktadır.

Türk Milleti için,
İsmail Kahraman işgal ettiği makama ihanet etmiş ve artık Gazi Meclisin başkanlık makamında oturma ehliyetini yitirmiştir. TBMM Başkanlık koltuğu boştur.

Türk Milleti olarak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekillerini ve siyasi parti gruplarını, bu kişinin yönetiminde görev yapmayı reddetmeye çağırıyoruz.

Bu açıklamaların, baskı ve dayatmalarla yapılmaya gayret edilen “yeni anayasa”nın Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini dinamitleyen karanlık bir küresel proje olduğunu artık her yönüyle açığa vurduğunu, “yeni anayasa” adı verilen düşmanca girişimlere derhal son verilmesi gerektiğini bir kez daha ilan ve ihtar ediyoruz.

Milli Anayasa Hareketi,
Cumhuriyetimizin temel niteliklerine, milletimizin birliğine ve vatanımızın bütünlüğüne saldıran küresel güçlerin ve onların içerideki işbirlikçilerinin kirli projelerine karşı Milli Güçlerin oluşturduğu milli direnişi kararlılıkla sürdürecektir.

Milli Anayasa Hareketi

About armadmin 9322 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.