anadoluverumelimedya.com

HDP li vekillerin dokunulmazlığı zaten yok!

HDP li vekillerin dokunulmazlığı zaten yok!

Reklam alanı

Bölgeyi PKK ya terk eden AKP şehitlerin gelmesinden vebalini top çevirerek atma, Türk milletini gene uyutma derdinde.

Yasama dokunulmazlığını düzenleyen anayasanın 83.maddesi aynen şöyledir;

-Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır-.

Buna göre dokunulmazlık kapsamında olmayan suçlardan soruşturma ait olduğu usulle doğrudan doğruya ilgili yer C. Savcılığınca yapılır!

Dokunulmazlıkta kapsam dışını düzenleyen hüküm de şöyledir;

Madde 14- Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz-

Buna göre de HDP li vekillerin işlediği iddia olunan suçlarla ilgili olarak zaten dokunulmazlıkları yoktur! PKK nin siyasi kanadı olan HDP nin bölücülük amaçlı terör ve savunuculuğunu yaptığından kuşku yok! Yani suçları 14. Madde de sayılanlardan!

İmdi; Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda Davutoğlu Ahmed’in ona buna rest çektik hodri meydan dedik efelenmesi sadece davulcu yellenmesidir! Geçenlerde D.Bakır AKP vekili yasama yürütme ve yargı bizde dedi! Adalet Bakanı dili sürçmüş diye düzeltmeye çalıştı o ısrar etti hayır dilim sürçmedi bilerek söyledim hem de öyle dedi! Halkın çoğunluğunun inancı da bu yolda. HSYK eliyle yargının yürütmenin kontrolünde olduğu AKP nin devlete tüm erkler açısından hakim olduğu da açık.

Öyleyse; Bu kadar tantanaya ne gerek var? AKP C.B.Savcılarına talimat versin işlendiği yer Savcıları da derhal soruşturma başlatsın! Hatırlayın TSK Komutanları İl C.B.Savcıları genelkurmay Başkanı bu ülkede özel soruşturma usulüne tabi olmalarına rağmen göre şakır şakır içeri alındılar! Şimdi niye yapmıyor yapamıyorlar? Uzatmayayım; HDP li vekillerin PKK terör örgütüyle ilişkileri organik bağları çok açık onlar da zaten inkar etmiyorlar! Öyleyse görelim AKP nin yalanadan efelenmek yerine yiğitliğini versin talimatı başlasın soruşturmalar.

Dokunulmazlık kalksın insin onunki kalksın şunun ki dursun gibi cambazlıklar ahmak avcılığıdır.. MHP nin destek vereceğini deklare yerine hoop ne gerek var samimi iseniz başlatın soruşturmaları. Onların dokunulmazlıkları zaten yok.. Kimi kandırıyorsun demesi gerekir. Ama bu aralar koltukları korumanın telaşıyla karşılıklı sırt sıvazlamadalar!

Kerim YILMAZ

millirefleks

About armadmin 9321 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.