anadoluverumelimedya.com

Ergün’den Kimlik Bilgileri İnternette Yayınlananları İlgilendiren Önemli Açıklama

2010 yılından önce çalındığı düşünülen yaklaşık 50 milyon vatandaşa ait temel kimlik bilgilerini içeren 7 GB büyüklüğünde bir veri tabanı Romanya kökenli bir siteye yüklendi sonrasında ise dünyanın dört yanına dağıldı.  2011 seçimi öncesinde seçmen sıfatı kazanmış 46 milyon 611 bin 709 vatandaşın TC kimlik numaraları, anne-baba isimleri, nüfusa kayıtlı oldukları yer, doğum tarihleri ve bugünkü MERNİS’e kayıtlı adresleri bulunuyor. 50 milyon Türk vatandaşlarının kimlik bilgilerinin internette yayınlanması Türkiye’de siber güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Av. Kürşat Ergün HaberAnaliz.com’a yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi:

Reklam alanı

“Yaklaşık 50 milyon vatandaşın kimlik ve adres bilgilerinin bir internet sitesinde yayımlanması sonucu Türkiye’de kişisel verilerin güvenliği konusunda önemli zafiyetlerin varlığı ortaya çıkmıştır.

Hükümet yetkililerinden yapılan ilk açıklamalarda konu seçmen kütüklerinden hareketle YSK‘ya kadar götürülmüş ve hatta bunun neredeyse olağan bir durummuş gibi algılanmasına yönelik beyanlarda bulunulmuştur.

Konu YSK açısından ele alındığında 298 sayılı kanunun 47. Maddesine dayanılarak güncellenen seçmen kütüklerinin Siyasi Partilere verilmesi hususu bir zorunluluk olarak düzenlenmiştir. YSK da bu yasal durum üzerine seçmen kütüklerini CD ortamında siyasi partilere vermektedir. Kişilerin kimlik ve adres bilgilerini ihtiva eden bu kayıtların kontrolsüz bir biçimde siyasi partilere teslimi önemli bir hatadır. Acilen 298 sayılı yasanın ilgili hükümlerinde bu açıdan değişiklik yapılması gerekmektedir.

Kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun bilindiği gibi TBMM’de kabul edilmiş ancak henüz Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadığından yürürlüğe girmemiştir. Bu yasanın yürürlüğe girmesinin ardından diğer yasalarda buna ilişkin hükümlerde değişiklik yapılması zorunlu hale gelecektir.

Bu husus ayrıca anayasanın 2010 yılında yapılan referandum ile değişikliğe uğrayan 20 maddesinde de yer almaktadır. Buna göre vatandaşlar devletten kişisel verilerinin korunması talep hakkına sahip olmuştur.

Mevcut durum itibariyle her ne kadar bu belgeleri yayımlayan internet sitesine erişim engeli getirilmişse de yurtdışından ve yurtiçi Cihazlardan VPN sureti ile giriş yapılabilmesi mümkündür. Yani internet ortamından tamamen kalkmamıştır. Bunun yanı sıra tüm veri tabanı bu kişilerde olduğu içi bunları başka sitelerde yayımlama tehdidi devam etmektedir. Kişilerin bu sitelerde bilgilerinin varlığını kontrol adına başka bilgilerini girmeleri siber tuzağa düşmelerine neden olabilecektir.

Ve nihai olarak devletin anayasal zorunluluğu olan vatandaşlarının kişisel verilerini koruyamaması sonucunda ticari olarak veya başka şekillerde uğrayabilecek mağduriyetler sonucu vatandaşın devlete karşı tazminat talep hakkı ortaya çıkmıştır.”

haber3hilal

About armadmin 9319 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.