anadoluverumelimedya.com

Tohumculuk Sektörünün Ar-Ge Potansiyeli Masaya Yatırıldı

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), tohumculuk sektörünün Ar-Ge ihtiyaçlarını paydaşlarıyla birlikte Ankara’da gerçekleştirdiği Çalıştay’da gündeme getirdi. 26-27 Mart tarihlerinde, TÜBİTAK TÜSSİDE moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ortak Akıl Platformu ile tohumculuk sektörünün Ar-Ge sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.

Reklam alanı

Çalıştay, TÜRKTOB Başkanı Yıldıray Gençer’in açılış konuşması ile başladı. Gençer, konuşmasında günümüzde Ar-Ge’nin önemine değinerek çıktıların sektörün strateji belgesinin omurgasını oluşturacağını belirtti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ali Osman Sarı ise Ar-Ge başlığı ile bir çalıştay yapılmasının sektör için çok sevindirici olduğunu kaydetti. Son olarak, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi Eser, katılımcılara Ar-Ge’nin ne olduğu, neden önemli olduğu ve sektörde Ar-Ge çalışmalarına neden önem verilmesi gerektiği üzerinde durdu.

Konuşmaların ardından TÜRKTOB ve Alt Birlik Temsilcileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri, özel sektörde birlik üyesi olan firma temsilcileri,akademisyenler ve ilgili sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin oluşturduğu tematik gruplar, Türkiye’deki tohumculuk sektörünün Ar-Ge ihtiyacının mevcut durumunu değerlendirdi. Ardından, mevcut durum ile ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak öneri geliştirme çalışması gerçekleştirildi. Çalıştay her bir grubun öne çıkan önerilerin detaylandırma çalışmalarını tamamlaması ile son buldu.

tubitak

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.