anadoluverumelimedya.com

1930’da Ağrı’da Ne Oldu, Bir Bakınız…

1930 AĞRI İSYANI

Reklam alanı

Olaylar, yerler ve kişiler…

1927 yılında Lübnan’da, Şeyh Said isyanından kaçanlar Ermeni Taşnakörgütü ile bir ittifak kurdular.
Bu ittifakın adına HOYBUN dediler…

Amaçları; Doğu Anadolu’da yaşayan Kürt kökenleri insanlarımızı bu Ermeni ittifakına çekerek bir güç oluşturmak ve bu gücü Türk Milleti’ne karşı kullanarak bu toprakları ele geçirmek ve bir Ermeni Devleti kurmak idi…
Kürtler sadece bir aracı idi, Ermeni emellerine ulaşabilmek için bir araç…

Ama Ermeni İttifak Örgütü Hoybun’un Başkanı Celadet Bedirhan’ın kardeşi Süreyya öyle demiyor aksine Kürdistan’tan bahsediyordu, şöyle ki;
’28 Ekim 1927’de, Hoybun Kurd Ava tarafından Kürdistan’ın bağımsızlığını ilan edildi. Kürdistan’ın geçici başkenti Ağrı Dağı kabul edildi. Kürtler ve Türkler arasındaki savaş ediyor ve Kürtler hedeflerine ulaşana kadar devam edecek.’
Molla Mustafa Barzani’nin Oramar piyade bölüğüne saldırıp Hakkari’de isyan çıkartarak desteklediği Hoybun’un planlanmış bu eylemi, 1930’da Ağrı’da ortaya çıkacaktır…
http://www.bilgeturksam.com/siyaset/1930da-agrida-ne-oldu-bir-bakiniz-h345.html
About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.