anadoluverumelimedya.com

KOCAOĞLU’NA ‘YAMANLAR’A ÇÖP TESİSİ’ ISRARINDAN VAZGEÇ ÇAĞRISI

Yamanlar’a çöp tesisi yapılması sürecine karşı, müdahil olan çevreci avukatlar Murat Fatih Ülkü ve Senih Özay, bilirkişi raporu sonucu ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Reklam alanı

Bilirkişi raporunun da Yamanlar’a çöp tesisi yapılamaz yönünde olduğunu açıklayan Avukatlar,  Aziz Kocaoğlu’na Yamanlar’a çöp tesisi yapma ısrarından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

BASIN AÇIKLAMASI

 

KARŞIYAKA-YAMANLAR’A YAPILMAK İSTENEN ÇÖPLÜK İLE İLGİLİ
SONUNDA BİLİM KONUŞTU ve
“KARŞIYAKA-YAMANLAR’A ÇÖPLÜK
(KATI ATIK BERTARAF TESİSİ) YAPILAMAZ” DEDİ.

Bildiğiniz gibi, çok önemli yer altı su kaynakları bulunan, halen ekolojik dengenin devam etmeye çalıştığı, tarımsal üretimin devam ettiği, önemli bir bitki örtüsü barındıran Karşıyaka-Yamanlar’a yapılmak istenen çöplük ile ilgili yer seçimini, yanlış, halk sağlığına ve çevreye zararlı bulduğumuz için açtığımız, yöreden yurttaşların, fotoğraf sanatçılarının, İzmir Barosu’nun müdahil oldukları davada, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmıştı.

Bu keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda;

*) “Çöplük yapılmak istenen alanın, geçirimli volkanik kayalardan oluşan kaya zemin üzerinde bulunduğu, bu volkanik kayaların yer altı suyu deposu (çatlaklı kaya akiferi) özelliğinde olduğu, yöre halkı tarafından içme, sulama ve kullanma amacıyla kullanıldığı”,

*) “Yer altı sularının yüzeye çok sığ derinliklerde ya da bazen yüzeyde (kaynaklar şeklinde) görülmekte, bazen de yüzeyden yukarıda (artezyen şeklinde) görülmekte olduğundan taşkın tehlikesinin bulunduğu”,

*) “İlgili mevzuatta, taşkın riski taşıyan bölgeler ile yer altı suyunun içme,sulama ve kullanma suyu olarak kullanıldığı bölgelerde (çöp) depolama tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine izin verilmeyeceğinin öngörüldüğü”,

*) “Çöplük yapılmak istenen alanın, jeolojik, hidrojeolojik özellikleri itibariyle (çöp) depolama tesislerinin kurulması ve işletilmesi için uygun bulunmadığı”,

*) “Mevcut ulaşım güzergahının, çöp kamyonları için uygun bir rota olmadığı”,

*) “Çevre mühendisliği açısından, çöplük yapılmak istenen alanın, önemli mühendislik kriterleri açısından uygun olmadığı”,

*) “Yer altı sularının kirlenmesi, çöplük tesisinin yaratacağı gürültü, koku ve toz emisyonları nedeniyle, Karşıyaka’nın önemli dinlenme alanlarından Karagöl’e dinlenme amacıyla giden kişilerde sağlık ve psikolojik olumsuz etkilenmeler olacağı, bölgede olası sel ve taşkın durumlarında bölgede yaşayanlarda enfektif durumlardan ciddi travmalara kadar çok komplike sağlık sorunları görülebileceği, bölgenin yeşil alan niteliği, bölgedeki hakim rüzgar nedeniyle, özellikle Karşıyaka’nın koku, toz, duman ve gürültü bakımından olumsuz etkileneceği gerçekleri karşısında, halk sağlığı açısından Yamanlar’ın çöp tesisi için uygun yer olmadığı”

tereddüte ve tartışmaya yer bırakmayacak biçimde belirlenmiştir.

Son derece açık ve net bu bilirkişi raporu çerçevesinde, İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin de yürütmeyi durdurma kararı vermesi beklenmektedir.

http://www.cagdasulusalcizgi.com/haber/yerel/kocaoglua-yamanlara-cop-tesisi-israrindan-vazgec-cagrisi/958.html

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.