anadoluverumelimedya.com

Yargı tarihinde bir ilk yaşandı. Anayasa Mahkemesi Yargıtay’ı mahkum etti

Yargı tarihinde bir ilk yaşandı. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin adil yargılama hakkını ortadan kaldırmak suretiyle hak ihlali yaptığına karar verdi.
Aydınlık / Ankara
Yargı tarihinde bir ilk yaşandı. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin adil yargılama hakkını ortadan kaldırmak suretiyle hak ihlali yaptığına karar verdi.
Grev sonrasında işten çıkarılan bir THY işçisinin bireysel başvurusunu kabul eden Anayasa Mahkemesi, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin işten çıkarılan THY işçisi ile ilgili verdiği kararı, Anayasal koruma altında olan “hukuki belirlilik” ve “kanun önünde eşitlik”, “hak arama hürriyeti” ilkelerine aykırı buldu. Yargıtay’ın adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine karar verdi.
Anayasa Mahkemesi’nin kararında özetle şu görüşlere yer verildi: “…Mevcut yapısal mekanizmanın işletilmesindeki eksiklikle birlikte ele alındığında, Yargıtay dairelerinin ilamlarında yeterli gerekçeyle desteklenmeyen farklılıkların bulunmasının, başvurucunun açtığı davanın görülmesi bakımından hukuki belirsizliğe neden olduğu ve başvurucu açısından öngörülemez bulunduğu sonucuna varılmıştır… Bu kapsamda, başvurucunun Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir. Somut başvuruda Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiği yönündeki tespit nazara alınarak, başvurucuya takdiren net 10.000,00 TL tazminat ödenmesine karar verilmesi gerekir.”

Reklam alanı

http://www.adaletbiz.com/anayasa-mahkemesi/yargi-tarihinde-bir-ilk-yasandi-anayasa-mahkemesi-yargitay-i-mahkum-etti-h34506.html

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.