anadoluverumelimedya.com

İskenderun’a planlanan 16 termik santralle altı milyon insanın sağlığı tehlikede

İskenderun’a yapılması planlanan 16 termik santralın vereceği zarara karşı HEAL ve Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye Tabip Odaları biraraya geldi: 6 milyon insanın sağlığı tehdit altında.

Reklam alanı

Hatay İskenderun’da; Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) ‘İskenderun Körfezi’nde Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık’ konulu bir panel düzenledi. Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye Tabip Odalarının, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ve çevre koruma kuruluşlarının desteği ile düzenlediği panel kapsamında, bölgede yapılması planlanan yaklaşık 16 adet yeni kömür santralının, bölgede yaşayan altı milyon insanın sağlığını tehdit ettiği vurgulandı.

Hava kirliliği en önemli sorun

Bölgede halen 4 termik santral faal olarak çalışmaya devam ediyor. İskenderun Körfezi ve Çukurova bölgesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait 8 hava kalitesi ölçüm istasyonunun 6’sından elde edilen ölçüm değerleri; hem ulusal standartların, hem de Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün kılavuz değerlerinin üzerinde bir hava kirliliğinin yaşandığını ve bölgedeki insanların düzenli olarak sağlığa zararlı olduğu kanıtlanmış bir havayı soluduğunu gözler önüne seriyor.
Çalışmaya destek veren Adana Tabip Odası’nın Başkanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan, “Özellikle bu santralların neden olduğu ve olacağı ağır metal ve asit yağmurları nedeniyle alerjik solunum yolu hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, kalp damar hastalıkları, çeşitli kanser türleri ve gebelere etkileri nedeniyle beyin gelişimi yetersiz, anomalili çocukların dünyaya gelmesi kaçınılmaz olacaktır” dedi.

2876 erken ölüme yol açtı

HEAL Hava Kalitesi ve Enerji Danışmanı Deniz Gümüşel, 2015 yılında yaptıkları ‘Ödenmeyen Sağlık Faturası’ adlı araştırmaya göre, halihazırda Türkiye’de faaliyet gösteren 19 termik santraldan kaynaklanan hava kirliliğinin sadece sağlık alanında yıllık 3.6 milyar avroya kadar çıkan bir maliyetinin olduğunu ve yılda 2876 erken ölüme yol açtığını belirtti.

İnsan yaşamı öncelikli olmalı

Hatay Tabip Odası Başkanı Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Tacettin İnaldı konu hakkında “Bölgemizde kurulması planlanan onlarca kömür yakıtlı termik santral projesinin, Körfez’de var olan/planlanan diğer enerji ve sanayi yatırımları ile birlikte toplam çevresel etkilerinin çalışılmasının ve halk sağlığını ve insan yaşamını önceleyen bir anlayışla, güncel bilimsel kanıtlar ışığında sağlık etki değerlendirmelerinin yapılmasının gerekliliğinin altını çiziyoruz” ifadelerini kullandı.

Alternatifi var

Adana Çevre ve Tüketici Koruma Derneği Başkanı Aile Hekimi Dr. Sadun Bölükbaşı “Doğru planlama ile bu risklere maruz kalmadan kaynağına para ödemediğimiz ve sonsuz kaynak olan güneş ve rüzgârdan elektrik elde ederek aydınlık ve sağlıklı bir gelecek yaratabiliriz. Temiz hava, su ve gıdaya ulaşabilmek en temel insan hakkıdır ve sağlıklı olabilmenin de ilk şartıdır” diye konuştu.

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.