anadoluverumelimedya.com

Elektrikte kömür kaybettirdi güneş ve rüzgâr kazandırdı

Reklam alanı

HABER MERKEZİ

Reklam alanı

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEFFA) tarafından açıklanan rapor ekonomilerin güneş ve rüzgâra yatırım yaparak milyarlar kazanabileceğini ve kömürlü ve diğer termik santrallara yatırım yapan Avrupa elektrik şirketlerinin yaşadığı büyük maddi kayıpların başlarına gelmesini önleyebileceğini gösteriyor.

“Dönüşmekte Olan Küresel Elektrik Şirketleri: Liderler ve Geride Kalanlar: 11 Vaka Çalışması” isimli rapor, teknoloji alanındaki gelişmeler ile rüzgâr ve güneşe dayalı enerji üretim maliyetlerindeki düşüş sayesinde, Asya, Avrupa, Güney ve Kuzey Amerika ve Afrika’da neredeyse herkesi şaşırtan hızda bir değişim yaşandığını ortaya koyuyor.

Raporda Enel, RWE ve Engie gibi 11 büyük elektrik üretim şirketi ile ile bu şirketlerin ellerinde bulundurduğu elektrik santralları incelendi. 2007 ve 2016 yılları arasında beklenenden daha az performans gösteren elektrik santrallarının bu şirketlere neden olduğu toplam piyasa değeri kaybının 180 milyar ABD Doları seviyesinde olduğu ortaya çıktı.

Raporda incelenen 11 başlıca elektrik şirketi üç gruba ayrılmış “ilerici” yenilenebilir enerji liderleri, gecikmiş ancak yenilenebilir enerji dönüşümleri çalışma aşamasında olan “ılımlı” elektrik şirketleri ve yeterince modernleşemeyen “geride kalan” şirketler.
IEFFA raporundan bazı önemli noktalar şöyle:

“Toptan elektrik fiyatlarındaki düşüş tüm Avrupa’da önemli piyasa dalgalanmalarına yol açtı ve yenilenebilir enerjinin sorumluluk ve gereklerini üstlenmekte geç kalmış başlıca elektrik şirketlerinin süregelen maddi kayıp riskiyle karşı karşıya kaldığını gösterdi.

“ABD’de yenilenebilir enerji lideri NextEra için yenilebilirler düşük fiyatlara elektrik sağlamaya devam ederken, şirket aynı zamanda yenilenebilir enerjiyi bir sürdürülebilir hissedar katkı değeri yaratma aracı olarak görüyor.

“Çin’de ise CEIC (China Shenhua ve China Guoadian’ın birleşmesinden doğan şirket) muhtemelen dünyanın en büyük kurulu gücüne sahip şirketi olacak (225 GW).

“2007’den bu yana elektrik fiyatlarının dört misli arttığı ve yüksek maliyetli bir kömürlü termik santral inşaatının fiyatların daha da artmasına yol açabileceği Güney Afrika’da, yenilenebilirler her zamankinden daha cazip ama dalgalanmalara da neden olabilecek gibi görünüyor.

“2017 Hindistan için bir dönüm noktasıydı: güneş enerjisi tarifeleri başlıca ulusal elektrik şirketi NTPC’nin mevcut kömürlü termik santrallerde ürettiği elektriğin maliyetinden daha düşüktü.

“Avustralya’da, enerji politikalarındaki belirsizliklerden kaynaklanan çok yüksek elektrik fiyatları ve bunun sonucu olarak yenilenebilir enerji dönüşümündeki gecikme önemli bir siyaset meselesine dönüştü.

***

Tim Buckley: Yenilenebilir enerjinin gelişimi önlenemez

Raporun başyazarı ve IEFFA Avustralya Enerji Finansmanı Çalışmaları Direktörü Tim Buckley raporun bulgularını şöyle özetliyor: “Yenilenebilir enerji üretimi sayesinde, Avrupa’dan Asya’ya, Kuzey ve Güney Amerika’dan Afrika’ya toptan elektrik fiyatları aşağıya çekiliyor. Yenilenebilir kaynaklarla üretilen elektrik artık istikrarlı bir şekilde fosil yakıtla üretilen elektrikten daha az maliyetli zira yakıt maliyeti yok. Diğer önemli bir nokta da, yenilenebilir enerjinin pazar payının halen göreceli olarak çok küçük olmasına rağmen piyasalarda bu dalgalanmaları yaratabiliyor olması; dalgalanmaların bu yüzden devam edeceğini öngörebiliriz. Her ne kadar yenilenebilir kaynakların küresel elektrik üretiminin başlıca kaynakları olması için birkaç on yılın daha geçmesi lazım olsa bile, yenilenebilirlerin bugünkü varlığı kalıcı ve gelişimleri önlenemez” açıklamasında bulundu.
Raporda şu sonuca varılıyor: “Küresel düzeydeki yenilenebilir kaynaklara geçişi hala nasıl ve ne zaman benimseyeceklerini düşünen elektrik şirketleri, eğer harekete geçmekte geç kalanların sıklıkla karşılaştığı atıl kalacak varlıkların nominal değerlerindeki düşüşün yol açtığı maddi zararlardan kaçınmak istiyorsa hızlı davranmalı.”

birgün

Reklam alanı
About armadmin 9278 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.