Ebedi Başkomutan Atatürk ve Dünya

UNESCO DÜNYA ADINA SORUYOR; ATATÜRK KİMDİR?

Bakınız ne cevap veriliyor…
UNESCO’nun BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün 152 ülkesinin oybirliği ile yapmış olduğu Atatürk tanımlaması şöyledir: 
“ Atatürk kimdir?

Reklam alanı

Atatürk uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, 
Olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılâpçı, 
Sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder,
İnsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayırımı göstermeyen, eşi olmayan devlet adamı, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu.”
1978 yılında Paris’te BM’nin UNESCO Kültür kolu, genel kurul toplantısı yaparken, başkanlık divanına “1981 yılının tüm dünyada Atatürk yılı olarak anımsanmasına karar verilmesi” ile ilgili 11 ülkenin imzaladığı bir önerge verilmişti ve bu önergede şöyle denmişti:
“Üç sene sonra 1981 yılı geliyor. 1981, Atatürk’ün doğumunun 100. yıl dönümüdür.

Atatürk elbette 20’nci yüzyılın en büyük devlet adamlarından biridir.

Bellidir ki, Türkler o özel gün için çok özel olarak hazırlanıyorlar ama Atatürk’ü anmak bir tek Türklere bırakılmamalıdır. Çünkü Atatürk, tüm insanlığın ortak paydasıdır, dolayısıyla hazır BM kültür kolu burada toplantı halinde.

UNESCO şu anda genel kurul yapıyor. Bu genel kurul bir karar almalıdır, bu karar üye devletlere iletilmelidir. 


Önümüzde 3 yıl var. 3 yıl hazırlanılmalıdır ve 1981 yılı bütün dünyada günü gelince, Atatürk yılı olarak anılmalıdır.”
Bu önergeye bir delege itiraz eder: Kürsüye gelen bu İsveç delegesi konuyu açıklarken, 
“… Ben” diye başladığı sözlerine şöyle devam eder, “Atatürk’ün büyüklüğünü elbette biliyorum. Türkler için, insanlık için, çağdaşlaşma için ne anlama geldiğini de biliyorum. Bunun için düşünüyor olursak bu ileride başımıza bir iş çıkarır mı, bilmiyorum. Ama bu endişeyi taşıyorum.”

Bir süre sonra başka bir ülkenin delegesi kürsüye gelir:

“…Şimdi de George Washington’un doğumunun şu yılı, Napolyon’ un ölümünün bu yılı, bu defa dünya onların da ölümünün veya doğumunun 150’nci, 200’üncü yıl dönümünü anmalıdır…’ derse ve bu seçkin kurul buna hayır yanıtını verirse, gereksiz yere kırılganlıklara yol açmış olmaz mıyız?

Dolayısıyla Atatürk büyük bir lider ama onu tarihe bırakalım. Bana göre bu kararı geçmeyelim. Görüşüm budur.” der ve yerine oturur.
Salon tam bir sessizliğe bürünmüştür. 

Bunun üzerine bir kişi daha söz alır. Kürsüye gelen, o zamanın Sovyetler Birliği delegesidir. 
Daha o kürsüye yürürken, salonda fısıldanmalar başlamıştır.  Konuşmacı yumruğunu masaya vurarak:

“...20’nci yüzyılda, hiçbir ülke bir Mustafa Kemal çıkarmadı ki, böyle bir kaygı söz konusu olsun. Bu mümkün değildir. Dolayısıyla bu karar bugün alınmalıdır…”der ve yerine oturur.

Oylamaya geçilir.

Aleyhte konuşan İsveçlinin de olumlu oy kullanmasıyla o gün, “1981 Yılının Atatürk Yılı olarak kabulüne” oy birliği ile karar verilir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Doğumunun 100. Yıldönümü (1881) UNESCO’nun 24Ekim–28 Kasım 1978tarihleri arasında yapılan 20. Genel Konferansı’nda, 20 C/15.1 sayılı belgesi çerçevesinde alınan karar gereğince 1981 yılı Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı olarak Anma ve Kutlama Yıldönümleri arasına alınmıştır.


”27 Kasım 1978 tarihli UNESCO genel kurulu kararı doğrultusunda, Atatürk’ün doğumunun 100. yılı bütün dünyada “1981 Atatürk Yılı”olarak kutlanmıştır.
Bu uygulama, dünyada ilk ve tektir.

UNESCO, Atatürk’e özel o tarihe kadar dünyadaki hiçbir lider için düşünülmemiş bir uygulama yapmıştır.

Bu uygulama 1981’den bu yana bir başka lider için de tekrarlanmamıştır.

Bir hatırlayalım istedim…

Erdal Sarızeybek

Kaynak: Ankara Barosu

About armadmin 9308 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.